Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přes třicet projektů podporující oblast rodinné politiky si rozdělí téměř 650 tisíc korun

Rodina
Téměř všechny přihlášené projekty mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími, informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny získají finanční podporu od Kraje Vysočina. Bezmála 650 tisíc z dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky si rozdělí 25 žadatelů, například domů dětí a mládeže, mateřských center, charit, ale i rodinných center, která získají podporu na 32 realizovaných projektů.
 

 
 

Jednotlivé organizace, které zajišťují akce v souladu s koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina, si mohly zažádat až o 25 tisíc korun. Hodnotící komise následně žádosti vyhodnotila a prostředky schválila těm žadatelům, kteří měli formální náležitosti v pořádku a spadali zaměřením svých aktivit do vyhlášeného dotačního programu. „Předložené žádosti prokázaly, že projekty v oblasti prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně orientovaných aktivit v Kraji Vysočina. Jednotlivé organizace svým uživatelům nabízí aktivity zaměřené na prohloubení vzdělání, osobnostní rozvoj, náměty na vyplnění volného času, možnost sdílení a konzultací problémů v oblasti rodinného života a maminkám na mateřské nebo rodičovské dovolené možnost prevence sociální izolace,“ uvedla Věra Švarcová, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.


V loňském roce se do této výzvy přihlásilo celkem 33 subjektů, mezi které bylo rozděleno 632 tisíc korun. Podpořena byla převážně mateřská centra, mezi úspěšné žadatele ale patřila i Základní umělecká škola Třešť se svým projektem hudebního vzdělávání seniorů nebo Centrum pro rodinu Vysočina, které se ve svém projektu zaměřilo na zkvalitňování rodičovských kompetencí a řešení obtížných situací při výchově dětí.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 1.11.2016 / 1.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze