Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina opět podporuje prezentaci zemědělské prvovýroby

Kráva
Také v letošním školním roce se v každém okrese Kraje Vysočina odehraje série exkurzí pro žáky druhého stupně základních škol, na kterých se mladí dozvědí vše o zemědělství v praxi. Cílem exkurzí, které připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Jaroslavem Tomšů, je zvýšit zájem dětí o zemědělství a lesnictví.
 

 
 

„I přesto, že jsme regionem, kde je zemědělská i lesnická výroba rozvinutá a kde má dlouhodobou tradici, v současné době se začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Poutavým způsobem se proto snažíme přiblížit současnou tvář moderní zemědělské prvovýroby,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.


Exkurze odhaluje dětem zemědělství ve všech souvislostech a návaznostech s důrazem na reálný kontakt se zemědělskou prvovýrobou. „Mladí své znalosti čerpají často pouze z učebnic a z počítačů, a nikoliv z vlastního poznávání. Účelem je především posilovat vztah ke krajině a nenásilně motivovat k volbě povolání a rozšiřovat znalosti o zemědělství,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.

 

V minulých letech se poznávacích výletů v každém z okresů zúčastnil velký počet dětí ze základních škol, a to ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Také proto se i letos za organizační podpory odborníka Jaroslava Tomšů uskuteční podobné prohlídky moderních zemědělských podniků po celé Vysočině, během kterých žáci základních škol získají povědomí o možnostech rostlinné i živočišné výroby a mechanizace, které práce v zemědělství nabízí. „Navíc se touto činností pokusíme o postupné nastartování mezigenerační výměny,“ uzavřel radní Zdeněk Chlád.

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 512, e-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 30.9.2016 / 30.9.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Propagace IT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze