Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Výzva č. 53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

logo_IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 7. 9. 2016 novou výzvu na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpořeny budou udržitelné formy dopravy. Podpora tak bude směřována na konkrétní potřeby regionů. K dispozici je přes 1,6 mld. Kč.
 

 
 
Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami (MAS), nejdříve od 29. 9. 2016.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 9. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Výzva spadá pod specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 
Ve výzvě bude možné podpořit následující aktivity:
·       výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů;
·       zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu;
·       pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
·       rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší;
·       rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty;
 
Jednotlivé podporované aktivity jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k této výzvě. Přehled možných příjemců podpory pro jednotlivé aktivity v rámci 53. výzvy je uvedený v textu výzvy a Specifických pravidlech.
 
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami (MAS). Ty budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Kompletní znění výzvy a potřebné dokumenty na odkazu níže.
 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 16.9.2016 / 16.9.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze