Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika - II

logo_FondVysočiny
Dotace na zlepšení povrchů komunikací v rámci sítě cyklotras (opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací)
 

 
 

Zastupitelstvem Kraje Vysočina bylo 13. 9. 2016 schváleno další rozšíření podpory v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II


Cílem tohoto nového programu je podpora v oblasti cykloturistiky ve smyslu zkvalitňování komunikací sítě prioritně páteřních cyklotras s nadregionálním významem. Zkvalitněním sítě cyklotras se rozumí údržba, opravy a rekonstrukce místních komunikací zejména IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, po kterých je vedena cykloturistická trasa značená orientačním cykloturistickým značením KČT.


Alokace grantového programu pro aktuální výzvu 2016 je ve výši tj. 2,5 mil. Kč. Maximální výše možné podpory je 50% celkových uznatelných nákladů, maximálně však 500 tis. Kč na jeden projekt.


Příjem žádostí je od 15. 10. 2016 do 25. 10. 2016 - POZOR na podmínky pro jednotlivé způsoby podání žádosti!


Realizace projektů probíhá od podpisu smlouvy o dotaci, ukončení realizace pak musí být nejpozději do 31. 10. 2017.


Kompletní znění výzvy, formulář žádosti a další náležitosti jsou ke stažení na odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ ID dotace FV01830.


 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 16.9.2016 / 16.9.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze