Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdravotnická škola v Havlíčkově Brodě plánuje poskytovat kurzy o stárnutí populace

Komentář hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka: Centralizovat či necetralizovat krajské zdravotnictví
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod využila nabídku University of Tasmania v Austrálii a její tři odborné učitelky absolvují speciální e-learningový kurz v překladu pod názvem Rozumíme demencím. Pro zajištění přenosu informací nejen na mladou generaci, ale i pro další vzdělávání v této oblasti bude nutné rozšířit stávající prostory školy. Minimálně dvě nové učebny i sociální zařízení by mohly vzniknout na půdě budovy, která je v současné době nevyužívaná.
 

 
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod plánovaným rozšířením studijních oblastí reaguje na trend stárnutí populace a stále se zvyšující počet seniorů, kteří jsou postiženi různými typy demence, nebo jim byla diagnostikována Alzheimerova choroba. „Jsme si vědomi celospolečenské situace a zároveň potenciální hrozby v podobě nedostatku zdravotních sester v terénu, proto jsme ochotní poskytovat certifikované kurzy pro odbornou veřejnost, ale také lekce pro laiky,“ uvedla ředitelka školy Naděžda Vrbatová. Cílem kurzů by bylo zájemce naučit diagnostikovat známky demence, znát postupy při práci s takto nemocnými lidmi, ale také se umět orientovat v systému erudované péče, umět poskytnout komplexní péči postižené osobě, a v neposlední řadě znát společenské možnosti ať už finanční, právní podpory nebo pravidla hospitalizace.

 

„Stárnutí populace a s tím související narůst různých typů demencí převážně v seniorském věku je závažný celospolečenský problém, který se stává stále aktuálnějším. Proto si dokážu představit, že by se brodská zdravotní škola s naší podporou na tuto problematiku zaměřila, prevencí a potřebnými informacemi by přispívala k řešení situací, kdy se rodina o takto nemocného blízkého příbuzného musí postarat,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

 

Kraj Vysočina zadal posouzení technické proveditelnosti využití podkroví v původní historické budově na rohu ulic Masarykova a Havlíčkova v Havlíčkově Brodě a podle dostupných výsledků je možné přestavbu provést. "Součástí prací by bylo odstranění vrchní části stropu v posledním podlaží a také kompletního krovu i střešního pláště,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl s tím, že nová konstrukce krovu umožní vytvořit volný prostor právě pro vestavbu učeben. Navíc stávající dřevěné prvky krovu jsou na několika místech napadené hnilobou v důsledku zatékání. Odhadované náklady se pohybují přibližně kolem 11 miliónů korun bez daně z přidané hodnoty. „Vzhledem k finanční náročnosti akce budeme hledat vhodný dotační titul v rámci IROP, který by s financováním přestavby pomohl,“ uzavřel náměstek Libor Joukl s tím, že o záměru se vzhledem k navrhovanému projektu pro financování z IROP bude znovu jednat v průběhu příštího roku.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.8.2016 / 9.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze