Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Provoz záchranné Stanice Pavlov opět s podporou Kraje Vysočina (AUDIO)

Pavlov
Už sedmým rokem nezisková organizace Stanice Pavlov zajišťuje s výraznou podporou Kraje Vysočina provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zachování existence svým rozsahem jedinečného zařízení na Vysočině je podle odborníků na životní prostředí nezbytné, a proto se Kraj Vysočina, prozatím se souhlasem krajských radních, rozhodl do rozpočtu na rok 2017 stanovit na provoz Stanice ochrany fauny Pavlov částku 1 300 000 korun. Záměr ještě musí odsouhlasit také krajské zastupitelstvo.
 

 
 

„Stanice jako jediná v regionu svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi v podobě velkého počtu voliér, výběhů i vodních ploch naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci i vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že činnost stanice se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti.

 

Část prostředků na provoz získává stanice od Ministerstva životního prostředí ČR a od Lesů České republiky, s. p., menší částky pak od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Prostředky plynou i ze zpracování posudků, ze vstupného na komentované prohlídky i ze vzdělávacích programů pro školy. Chybějící část peněz následně pokrývá Kraj Vysočina. „Stanice plní své úkoly řádně a v plném rozsahu. A to nejen díky podpoře kraje, ale mimo jiné i díky obětavosti pracovníků, jejich pravidelné neplacené práci přesčas a také z důvodu neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.

 

Každoročně v Pavlově sledují narůst v počtu přijímaných živočichů z Kraje Vysočina. K začátku července letošního roku evidovali pracovníci 300 přijatých živočichů a s výsledným dvojnásobným stavem počítají ke konci roku. „Přitom průběžně se nám daří vracet zpět do přírody přibližně 55 až 60 procent zvířat,“ uvádí ředitel obecně prospěšné společnosti Zbyšek Karafiát, který připomíná, že stanice se zaměřuje i na prevenci a osvětu obyvatel v Kraji Vysočina, například v podobě veřejného vypouštění uzdravených i odchovaných živočichů. Pro rok 2017 stanice počítá s návštěvou přibližně 70 školních tříd a teď o letních prázdninách s oddíly letních dětských táborů.

 

Stanice Pavlov, o.p.s.

Stanice v Pavlově u Ledče nad Sázavou působí na ploše téměř 2,5 hektaru. Oddělení savců disponuje karanténou v podobě šesti voliér pro větší savce a dvěma boxy pro menší, dále sedmi výběhy s vodní plochou pro vydry říční. Ve stanici může zazimovat až 45 ježků a 110 netopýrů a případě potřeby se mohou stavy ještě navýšit. Oddělení ptáků tvoří sedm karanténních boxů, šest voliér sloužící jako zimoviště a velká rozlétávací voliéra pro dravce. Expoziční část zahrnuje 16 voliér a 17 boxů pro sokolnicky vedené ptáky, čtyři výběhy pro vodní ptáky a ve stanici funguje i chovné zařízení celkem 29 voliér pro dravce a sovy. Celkové náklady na roční provoz dosahují v průměru 1,9 milionu korun.


Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád na slavnostním otevření Ekocentra a zahájení letošní sezóny

Pavlov

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.8.2016 / 9.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze