Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V krajském sídle je k vidění výstava o přeměně starých továren na Vysočině

Stříbrné terasy Jihlava
Do konce srpna můžou všichni zájemci v prostorách krajského úřadu v Jihlavě navštívit poutavou výstavu věnující se konverzi bývalých průmyslových areálů na území Kraje Vysočina. Pro podobná území, která jsou pozůstatkem průmyslové, zemědělské nebo vojenské aktivity, se vžilo anglické označení brownfield.
 

 
 

Útlum, který v České republice nastal v průmyslové sféře po roku 1990, zanechal bez využití mnoho výrobních areálů. Mnoho z nich zchátralo, zaniklo, další měly větší štěstí, protože se jich ujali osvícení investoři i tvůrčí architekti, a brownfields tak našly nové využití v podobě bydlení, kancelářských, obchodních i výstavních prostor. „Konverze průmyslové architektury je v současnosti velice aktuálním tématem. Jedním z důvodu je především skutečnost, že průmyslové areály v minulosti vznikaly na okrajích sídel, dnes jsou už ale často součástí širších center a jejich důstojné využití a začlenění do veřejného prostoru je pro naši společnost velkou výzvou. Staly se jakýmsi symbolem tradic a nositelem nových hodnot,“ uvedla krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Marie Kružíková s tím, že skvělým příkladem konverze je využití areálu bývalé textilky v Heleníně pro účely střední školy a depozitáře muzea.

 

Ačkoliv se ve světě začalo s konverzí průmyslové architektury v 70. letech 20. století, u nás od 90. let 20. století, na Vysočině je toto téma aktuální teprve několik posledních let. Zajímavé příklady z území Kraje Vysočina mapuje výstava, která vznikla na podkladech disertační práce Pavly Svobodové. Výstava je volně přístupná v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, v budově B ve třetím patře, a to do konce letních prázdnin.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 4.8.2016 / 4.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze