Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prohlídky vodního díla Dalešice potvrdily bezpečnost provozu

Dalešice
V červnu a červenci se za účasti pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnily pravidelné technickobezpečnostní prohlídky vodního díla Dalešice. „Odborníci nezjistili žádné skutečnosti, které by bránily dalšímu provozu a užívání vodních děl Dalešice a Mohelno. Obě nádrže jsou v bezpečném a provozuschopném stavu,“ přiblížil výsledky prohlídek radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Technickobezpečnostní prohlídky spočívají ve zjišťování technického stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě, termíny jejich realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti a stability díla. „Prohlídky se u takovýchto vodních děl provádí pravidelně každý rok,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.

 

Vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě se skládá ze dvou nádrží – hlavní nádrže Dalešice a vyrovnávací nádrže Mohelno. Obě vodní díla byla budována současně a svému účelu slouží už od roku 1978. Jde o přečerpávací vodní elektrárnu sloužící k výrobě elektrické energie pro potřeby špičkového zatížení. Mohelno slouží především jako vyrovnávací nádrž k rovnoměrnému odtoku vody do řeky Jihlavy a v zajištění technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Obě vodní díla svými retenčními účinky také pozitivně ovlivňují průběh povodní v řece Jihlavě a naopak v době sucha nadlepšují průtoky ve vodním toku. Jsou i vyhledávanými rybářskými revíry a rekreačními oblastmi.

Těleso hráze nádrže Dalešice je s výškou 100 metrů nejvyšší hrází v České republice a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě.

 

Dalešice

  • Více informací Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 4.8.2016 / 4.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze