Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V Kraji Vysočina vznikl teritoriální pakt zaměstnanosti

Tento týden byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, jejímž hlavním cílem je vytvoření efektivní platformy spolupráce v oblasti zaměstnanosti a regionálního trhu práce. Signatáři dohody jsou Kraj Vysočina, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina a Svaz průmyslu a dopravy.
 

 
 

„Uzavřením partnerství mezi výše uvedenými subjekty vzniká prostor pro spolupráci při vytváření a realizaci strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. Věřím, že nově vzniklá spolupráce napomůže rozvoji ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti našeho kraje,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování. 


Mezi hlavní oblasti spolupráce bude patřit kromě analytické a prognostické činnosti v oblasti zaměstnanosti či vývoje ekonomiky také např. problematika rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, dále kariérové poradenství, příprava koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti, zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a další. Signatáři budou rovněž usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem aktivně se podílet na dosažení stanovených cílů a rovněž budou efektivně využívat možné dotační zdroje v programovacím období 2014 - 2020.

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
    e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2016 / 24.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze