Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

Loni občané kraje odevzdali k recyklaci 25 470 televizí, 8 886 monitorů a 315 111 kg drobného elektra. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Kraj Vysočina obdržel od provozovatele systému zpětného odběru elektrospotřebičů společnosti ASEKOL certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o úspoře surovin a vody.
 

 
 

„Odevzdaným množstvím občané kraje uspořili 12 888 MWh elektřiny, 643 557 litrů ropy, 56 129 m3 vody a 483 tun primárních surovin. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 l ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla “ shrnul údaje z environmentálního vyúčtování za rok 2015 radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. letos pokračuje devátým rokem. Vedle osvětových akcí pro veřejnost, mezinárodní konference na předcházení vzniku odpadů, Recyklohraní pro školy pokračuje i doplňování červených nádob v ulicích, interiérových E-boxů a klecových kontejnerů do sběrných dvorů. Rozpočet projektu činí 1,5 mil. korun.


„Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech,“ zdůraznil Zdeněk Chlád.

 

foto

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2016 / 22.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze