Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zemědělci z Vysočiny volají o pomoc

Kráva
Stále klesající výkupní ceny mléka, ceny masa až 30 % pod výrobními náklady i neustále se snižující soběstačnost v produkci základních potravin. To je současný stav zemědělství v České republice. Na razantní snižování stavů dojnic i prasat a na následné propouštění tisíců zaměstnanců nechtějí přistoupit ani zemědělci z Vysočiny. Proto se zastoupeni Krajskou agrární komorou, Krajskou radou Zemědělského svazu ČR společně s prezidentem Agrární komory Miroslavem Tomanem a předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou za podpory předsedy Senátu ČR Milana Štěcha a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ve čtvrtek 9. června zúčastnili pracovního jednání s předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou a ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.
 

 
 

„Se současnou situací především v živočišné výrobě se zemědělství bez zásahu vlády nemůže vypořádat. Reálným hrozbám omezování výroby s následnými dopady na zaměstnanost, vysídlování venkova, i na péči o vodu a krajinu se musíme společnými silami a realizací konkrétně navržených kroků a opatření bránit. Bez intenzivního zapojení státu navíc definitivně ztratíme jakoukoliv potravinovou soběstačnost. Věřím, že dnes předložené návrhy budou na úrovni celé vlády v nejbližších dnech projednány a bez nutnosti hlasitých protestních akcí se podpora zemědělské výroby stane jednou z priorit našeho státu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


Jednoznačnou podporu má plán záchrany živočišné výroby u zástupců Plzeňského, Jihočeského a Pardubického kraje, včetně představitelů odbytových mlékařských družstev. Mezi první záchranné kroky patří ochrana našeho trhu, nejen před hospodářskou soutěží, kterou narušují dovozy dotovaných potravin, ale i za pomoci nástrojů k usměrňování chování nadnárodních obchodních řetězců mnohdy zvýhodňujících zahraniční dodavatele. Podrobně se stát musí věnovat i dotačním titulům a systematicky zmenšovat rozdíl v dotacích mezi Českou republikou a zeměmi EU, které k nám potraviny dováží. Toho lze dosáhnout i systémem daňových úlev pro české chovatele.

 

Masivní podpora exportu mléčných komodit a masa do dalších zemí se jeví jako jeden z dále navazujících kroků, stejně jako vzbuzení zájmu občanů našeho státu o spotřebu českých potravin.


Už na konec června se plánuje další setkání, které má vyjasnit postoje mezi vládou a zástupci nevládních zemědělských organizací.


 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 10.6.2016 / 10.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze