Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veřejné projednání Aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Administrativní mapa kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje termín veřejného projednání Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj území.
 

 
 

Veřejné projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina s odborným výkladem a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhne ve středu 15. června 2016 od 10:00 hod. v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina, budova B, Žižkova ul. 57, Jihlava

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území je, v souladu s §§ 20 a 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejněn:

 

-       v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v přízemí budovy C, č. kanceláře C 1.08,

-       na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-navrh-pro-verejne-projednani/ds-303300/p1=80379.


Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhům aktualizací. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhům aktualizací a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území aktualizací.


Veřejné projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina s odborným výkladem a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území proběhne ve středu 15. června 2016 od 13:00 hod. v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina, budova B, Žižkova ul. 57, Jihlava

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území je, v souladu s §§ 20 a 39 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejněn:

 

-       v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v přízemí budovy C, č. kanceláře C 1.08,

-       na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-navrh-pro-verejne-projednani/ds-303301/p1=80380 .


Podle § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhům aktualizací. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhům aktualizací a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území aktualizací.


  • Více informací Lenka Ryšavá, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2016 / 9.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze