Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Možnosti financování rozvojových projektů v sociálních službách

peníze, ilustrační foto
Ve středu 1. června 2016 se v sídle Kraje Vysočina sešli zástupci kraje, obcí, jejich příspěvkových organizací, neziskových organizací a dalších regionálních partnerů a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci odborného semináře k aktuálním možnostem financování rozvojových projektů v oblasti sociálních věcí diskutovali zejména o probíhajících a připravovaných výzvách Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020. Nad setkáním převzal záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
 

 
 

Zástupci řídícího orgánu programu – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odboru podpory projektů – zde představili zaměření, cíle a jednotlivé investiční priority programu a pohovořili o probíhajících i připravovaných výzvách k předkládání projektů a zodpověděli četné dotazy k možnostem a konkrétním podmínkám čerpání. V průběhu semináře zazněly také praktické informace k procesu hodnocení projektových žádostí a shrnutí nejčastějších pochybení a nedostatků z předchozích výzev, včetně doporučení, jak těmto pochybením předejít a jak připravit úspěšný projekt.

 

Seminář je jedním z výstupů činnosti pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální oblast, která je poradním orgánem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

 

„Smyslem činnosti naší pracovní skupiny je především doporučovat priority za oblast zdravotnictví a sociálních věcí do výzev operačních programů tak, abychom mohli realizovat projekty, které řeší aktuální potřeby Vysočiny,“ přiblížil Petr Krčál a doplnil, že  velmi oceňuje spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, díky které můžeme partnerům v území zajistit dostatek relevantních informací ke kvalitní přípravě jejich projektů.

 

Seminář byl uskutečněn s finanční podporou Evropské unie (Operační program Technická pomoc 2014 – 2020) a státního rozpočtu ČR v rámci projektu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“.

 

Logo

   • Více informací Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 2.6.2016 / 2.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze