Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přírodní památky a rezervace dostanou větší publicitu

les
Významná díla přírody, které chrání odbor životního prostředí a zemědělství a která se zatím pouze zřídka stávají cílem výletníků, by se v budoucnu mohla v Kraji Vysočina těšit větší návštěvnické přízni. A naopak dnes hojně navštěvované přírodní lokality, kde rostou například bledule, sněženky, koniklec nebo orchideje by si zasloužily větší ochranu před poškozováním návštěvníky v podobě povalových chodníčků, zábradlí nebo přesně vytyčených cest. To jsou dvě projektové oblasti, na které by se už v letošním roce mohli krajští ochránci přírody zaměřit, připravit konkrétní projekty do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a získat evropské prostředky.
 

 
 

První cíl, který má být splněn v případě získání dotací je zajištění příznivého stavu chráněných území. Těmi jsou v kraji přírodní rezervace a památky, které jsou zároveň zařazeny do sítě lokalit Natura 2000. „Záměr podporuje opatření k usměrňování pohybu návštěvníků v podobě dřevěných povalových chodníků, úpravy povrchů cest, lávek, zábradlí, schodů nebo žebříků, které mohou dnes hojně navštěvované lokality, jako například přírodní rezervaci Hroznětínská louka a olšina nebo přírodní rezervaci Velká a Malá olšina, ochránit před pošlapáním,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.


Druhý cíl mají podpořit opatření směřující k péči o vzácné nejen rostlinné druhy a cenná stanoviště, do kterých spadají i přírodní památky a rezervace. Zde by nově  mohly vzniknout například naučné tabule. „Mnoho dalších přírodních památek na Vysočině je velmi zajímavých a má velký turistický potenciál, zatím je ale velmi málo využíván. Zmínit mohu například přírodní rezervaci Kamenná trouba u Lipnice nad Sázavou nebo přírodní památku Ptáčovské rybníky u obce Ptáčov na Třebíčsku. O nich bude do budoucna více slyšet,“ doplnil krajský radní Zdeněk Chlád.


Pokud dá krajské zastupitelstvo zelenou těmto záměrům, ochránci přírody ve spolupráci s pracovníky v cestovním ruchu vytvoří seznam lokalit, definují optimální rozsah návštěvnické infrastruktury, vše projednají s majiteli pozemků a následně přistoupí k vytvoření projektů. Samotná realizace jednotlivých projektů by se mohla uskutečnit postupně v letech 2017 až 2022. Předpokládané náklady se odhadují na deset miliónů korun. Kraj Vysočina má zájem tyto aktivity financovat z evropských fondů a je připraven je dofinancovat do výše 600 tisíc korun.


Kraj Vysočina zajišťuje na svém území péči o více než 150 přírodních památek, rezervací a smluvně chráněných území, z nichž více než třetina spadá pod územní ochranu evropsky významných lokalit Natura 2000.


  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 2.6.2016 / 2.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze