Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora pro projekty v oblasti rodinné politiky

Rodina
Až 650 tisíc korun plánuje v letošním roce rozdělit Kraj Vysočina realizátorům projektů v oblasti rodinné politiky v regionu. „Aktivity mateřských center a dalších organizací zabývajících se vzdělávacími, informačními, poradenskými nebo volnočasovými aktivitami pro rodiny, které jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012-2016, jsou vítané. Jejich rozvoj podporujeme, a proto si pro ně každoročně vyčleňujeme finanční prostředky,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

Konkrétní organizace nabízející služby v Kraji Vysočina si mohou od 6. července do 5. srpna zažádat o minimálně 5 tisíc a maximálně o 25 tisíc korun. Krajské prostředky mohou i v letošním roce využít na provozní a mzdové náklady související s realizací přihlášených projektů. Žadateli o dotaci mohou být spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, ale také církevní právnické osoby nebo příspěvkové organizace zřizované obcemi. „Komise, která bude přihlášené projekty hodnotit se mimo jiné zaměří na definované oblasti. Organizace získají body například za aktivity směřující na bezpečnost rodiny, k prevenci sociálního vyloučení nebo k podpoře mezigeneračního soužití,“ vysvětlil krajský radní Petr Krčál s tím, že dalšími kritérii pro hodnocení je počet zasažených cílových skupin, rozsah a inovativnost projektu nebo míra propojení realizace projektu s místní komunitou.


V loňském roce se do této  výzvy přihlásilo celkem 33 subjektů, mezi které bylo rozděleno 632 tisíc korun. Podpořena byla převážně mateřská centra, mezi úspěšné žadatele ale patřila i Základní umělecká škola Třešť se svým projektem hudebního vzdělávání seniorů nebo Centrum pro rodinu Vysočina, které se ve svém projektu zaměřilo na zkvalitňování rodičovských kompetencí a řešení obtížných situací při výchově dětí.


Zkrátka letos nepřijdou ani obce, pro které Kraj Vysočina v oblasti rodinné a seniorské politiky připravuje opět grantový program Fondu Vysočiny s názvem Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016. Jejich úspěšné projekty pro rok 2017 podpoří kraj částkou 1 300 tisíc korun.


  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 828, e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 2.6.2016 / 2.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze