Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vysočina hostí Veletrh muzeí České republiky

Veletrh muzeí
Na první den 21. ročníku veletrhu muzeí České republiky se téměř 110 zástupců muzeí i odborných firem zabývajících se muzejnictvím sjelo do třebíčské Boroviny ekotechnického centra Alternátor. Cílem této akce, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina, je vyměnit si zkušenosti, představit si příklady dobré praxe a nabídnout nové možnosti muzejních expozic. Nad tradiční akcí převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková, která dnes účastníky v třebíčském Alternátoru srdečně přivítala. „Je to pro mě veliká čest osobně se zúčastnit a těší mě, že je o veletrh takový zájem. Když jsem se dívala do letošního programu, tak mě tam zaujala řada příspěvků, a proto jsem ráda, že si jich hned několik osobně vyslechnu,“ uvedla radní Marie Kružíková.
 

 
 

První veletržní den se uskutečnila řada zajímavých přednášek vztahujících se k muzejní činnosti. Téma multimediálních prezentací nebylo zvoleno náhodně, ale vychází ze současných trendů, které mají své odpůrce i příznivce. Přítomné zaujal například Komplexní přístup k řešení expozic: interaktivní expozice, přívětivá pro provozovatele, zábavná, poučná a inspirující pro návštěvníky. Aplausem byl oceněn příspěvek Slováckého muzea z Uherského Hradiště, především upoutávka s podtitulkem Expozice, která každého chytne. Opomenuta nebyla ani malá muzea. A protože soudobou tendencí je využívání multimédií a moderních technologií, byla i mimo přednáškové bloky v kruhu odborných muzejních pracovníků prodiskutována témata multimediálních prezentací a sdíleny byly vlastní zkušenosti.


V polovině dnešního programu se pro zájemce uskutečnily komentované prohlídky Alternátoru spojené s projekcí na světelné kouli, která je výjimečným prvkem, protože v Česku existují pouze dvě.

 

Přítomné účastníky veletrhu osobně pozdravil i zítřejší hostitel hrabě Kinský, který vyzdvihl smysluplnou práci, kterou muzejníci odvádějí a předal několik svých myšlenek. „Naše minulost je pramen budoucnosti. Společnost, která tvoří, žije. Společnost, která netvoří, umírá.“

 

Zítra v rámci druhého veletržního dne účastníci zavítají právě do Žďáru nad Sázavou. V Muzeu nové generace, které se veřejnosti otevřelo v srpnu minulého roku, se uskuteční exkurze moderními prostory spojená s přednáškami zaměřenými na dílčí části realizace těchto nových expozic. Konkrétně půjde o scénář expozic, architektonický návrh, řízení a AV techniku, návrh a realizace osvětlení, mobiliář a vybavení expozice. Veletrh bude zakončen v podvečerních hodinách společenským posezením za doprovodu cimbálové muziky v prostorách zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici v Třebíči.

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
  • Fotografie z archivu ekotechnického centra Alternátor
 

Veletrh muzeí České republiky

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 25.5.2016 / 25.5.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Září

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze