Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Krajské nemocnice se připravují na další čerpání evropských dotací

Zdravotnictví
Vedení Kraje Vysočina vyzvalo krajské nemocnice, aby připravily projektové záměry do budoucna financovatelné z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Důvodem je maximální připravenost kraje a jeho institucí na výzvu, kterou ministerstvo zdravotnictví, jako řídící orgán tohoto evropského dotačního zdroje, připravuje. „Dnes rada kraje projednala záměry Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město na Moravě na obnovu a modernizaci zdravotnické přístrojové techniky. Předběžně jsou připraveny projekty, které by každé z nemocnic vyřešily investici cca za 99 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

Nemocnice Pelhřimov je do roku 2018 v případě úspěšného čerpání dotace z IROP připravena investovat do oborů poskytujících návaznou péči i v návaznosti na vyšší pracoviště. Projekt je konkrétně zaměřen na oblast radiologie a zobrazovacích metod, interní obory, novorozenecké oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, centrální sterilizaci, operační sály, rehabilitační oddělení a patologicko-anatomické oddělení.


Nemocnice Nové Město na Moravě se připravuje na zřízení pracoviště magnetické rezonance, pořízení odpovídajícího vybavení včetně magnetické rezonance a dále na obnovu dalších diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků starších deseti let právě v oborech poskytujících tzv. návaznou péči. „Nemocnice podniká už letos potřebné kroky k zahájení provozu lůžek následné intenzivní péče, který by měl být dovybaven z prostředků IROP.


Nemocnice Havlíčkův Brod plánuje modernizaci perinatologického centra II. stupně vč. rozšíření stávajících prostor a dovybavení oddělení anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologie a porodnictví včetně souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod.


Už začátkem letošního roku byla zahájena realizace investičního záměru „Pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč“, který má být dle plánu dokončen na přelomu let 2018 a 2019. Součástí tohoto záměru není pořízení vybavení PCHO. V současné době proto Nemocnice Třebíč plánuje a připravuje projektový záměr Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO. Součástí je také částečná obnova přístrojového vybavení operačních sálů a budovy gynekologie.


Nemocnice Jihlava projektový záměr týkající se modernizace a obnovy přístrojového vybavení oborů návazné péče, který bude předkládán v rámci výše uvedené výzvy,  právě připravuje. V únoru letošního roku zastupitelstvo kraje schválilo projektový záměr předkládaný v rámci výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie.“  Projekt je zaměřen na pořízení a obnovu technického a přístrojového vybavení v oblasti diagnostiky, operační léčby a zobrazovacích metod (ultrazvuková diagnostika) k dosažení standardů pro včasnou diagnostiku a diferenciální diagnostiku záchytu a léčby onkogynekologických onemocnění v celkové výši 60 miliónů korun.


V případě každého úspěšného projektu by šlo o cca 99 miliónů korun. Pokud budou připravované záměry úspěšné schváleny, je Kraj Vysočina v následujících letech připraven tyto klíčové projekty ze svých rozpočtů předfinancovat poskytnutím zápůjčky.


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 3.5.2016 / 3.5.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Září

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze