Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje zájem o pěstounskou péči

Naše školka 2015 - grantový program na zlepšení podmínek předškolní péče v oblasti stravování a hygieny
Za poslední čtyři roky přibylo v Kraji Vysočina několik pěstounů, kteří poskytují dlouhodobou péči i péči na přechodnou dobu. Vzhledem k podpůrným aktivitám kraje sociální pracovníci evidují více uchazečů o oba typy pěstounské péče, i když ne tak výrazně, jak by bylo v ideálním případě potřeba. „Stále chybí pěstouni pro děti se zdravotním handicapem, pro děti menšinového etnika, početnější sourozenecké skupiny a děti staršího věku,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál s tím, že kvalitních pěstounů je stále méně než dětí, kteří by jejich pomoc potřebovaly.
 

 
 

V Kraji Vysočina funguje aktuálně devět rodin, které poskytují pěstounskou péči na přechodnou dobu. V jejich péči může být dítě nejvýše rok, po vyřešení jeho sociálně – právní situace se buď vrací do biologické rodiny, nebo přechází do jiné formy náhradní rodinné péče. „Do pěstounské péče na přechodnou dobu bylo od zařazení první rodiny do evidence umístěno v Kraji Vysočina celkem 31 dětí, včetně těch, které péči využívají aktuálně,“ přibližuje Kateřina Kosmáková z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Krajský úřad přijal za poslední čtyři roky 80 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Zhruba 60 % žadatelů z těch, v jejichž žádosti bylo dosud rozhodnuto, nakonec v evidenci nefiguruje. V průběhu posuzování se totiž zjistí, že například zájemci být zařazeni nechtějí, nebo nemají dostatečné předpoklady, a proto je krajský úřad svým rozhodnutím zamítl.

 

O poznání více - 552 osob, které tvoří 386 rodin, poskytovalo na Vysočině v roce 2015 dlouhodobou pěstounskou péči. Přitom jednou ze zásadních rolí pěstounů je pomoci zachovat kontakt dítěte s jeho rodinou. Navíc, aby se mohli stát pěstouny, musí prokázat odhodlání, toleranci, trpělivost, schopnost spolupráce i ochotu pracovat na sobě samém. V procesu odborného posuzování, které trvá asi jeden rok a zahrnuje mj. úvodní pohovor, psychologické vyšetření a následnou přípravu k přijetí dítěte do rodiny, uspěje zhruba 60 % žadatelů.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina každoročně pořádá pro pěstounské rodiny společné setkání. V minulosti se odehrálo například v ZOO Jihlava, kde je pěstounům k dispozici psycholog, se kterým mohou konzultovat výkon pěstounské péče. Ve spolupráci s krajskou příspěvkovou organizací Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina jsou pořádány vzdělávací Kluby pro oba typy pěstounů, kteří musí podle zákona podstoupit povinné vzdělávání.

 

Vzhledem k tomu, že je nutné všem dětem, které nevyrůstají v rodině hledat náhradní rodinné prostředí, je stále potřeba podporovat nové žadatele o pěstounskou péči. „Kraj Vysočina proto propraguje náhradní rodinnou péči na akcích pořádaných krajem a také informuje veřejnost prostřednictvím letáků, článků v tisku apod.,“ uzavřel radní Petr Krčál.  • Kateřina Kosmáková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 859, e-mail: kosmakova.k@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 25.4.2016 / 25.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze