Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad Kraje Vysočina uspořádal seminář o údržbě silniční zeleně

Seminář
Do sídla Kraje Vysočina se tento týden sjeli zástupci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ale také odborníci z České inspekce životního prostředí, Správy a údržby silnic a krajských úřadů Jihomoravského a Jihočeského kraje, zastoupen byl rovněž i náš krajský úřad Kraje Vysočina. Seminář s názvem Údržba silniční zeleně se uskutečnil pod záštitou radního Kraje Vysočina pro životní prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda. „Příspěvky a následná diskuse se týkaly především povolování kácení dřevin, náhradních výsadeb, arboristických standardů a podpory výsadby zeleně,“ přiblížil radní Zdeněk Chlád.
 

 
 

Součástí programu byl příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Ředitel krajské příspěvkové organizace Jan Míka komentoval aktuální situaci kolem silniční zeleně na Vysočině. „Od listopadu 2015 do března letošního roku jsme u silnic druhých a třetích tříd pokáceli přes 1500 stromů, které byly nebezpečné nebo prosychaly. Dobrou zprávou je, že náhradní výsadba kopíruje pokácené stromy množstvím i druhovou skladbou,“ uvedl Jan Míka, který zároveň ve své prezentaci představil úspěšně realizované projekty z operačního programu životní prostředí. Krajská správa čerpá peníze evropské unie na revitalizaci alejí, kterých se už podařilo obnovit několik desítek.

 

Se svými tématy se zapojili i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří se také zabývali tematikou projektů. Uvedli doporučení, co je dobré do projektů zahrnout a co naopak ne. Na řadu přišly i fotky, které jasně ukazovaly, co je u silnic vhodné sázet. Jiří Klápště z Ministerstva životního prostředí ČR nakonec ve své prezentaci přiblížil možnosti finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací. Zaměřil se na podmínky čerpání podpory, administrativní náležitosti a rozklíčoval výdaje, které do podpory náleží a které naopak ne.


Názorné ukázky úspěšně ukončených projektů pomohly zodpovědět otázky financování i mnohých úskalí při jejich realizaci. Závěrem debaty o zeleni cest, silnic a dálnic se účastníci semináře shodli, že je dobré vytvářet funkční vegetační lemy, které by jednak pomáhaly komunikace vhodně začlenit do volné krajiny a navíc by korespondovaly s požadavky uživatelů silnic. Vzhledem k složitějším majetkovým a prostorovým poměrům zaznělo doporučení sázet kolem cest dočasnou zeleň – takzvané krátkověké dřeviny, které se nerozrůstají.

 

Radní Chlád zahajuje seminář
Jan Míka se svou prezentací

  • Dagmar Morávková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 521, e-mail: moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 22.4.2016 / 22.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze