Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Lidem s autismem pomohou nové kapacity i včasná diagnostika

Autismus
Kraj Vysočina věnuje čím dál větší pozornost péči o lidi s poruchou autistického spektra. Do tří let by v Jihlavě mělo vyrůst zařízení specializující se na tuto diagnózu u dětí i dospělých. „V současnosti diskutujeme o jeho podobě a kapacitních možnostech. Provozovat ho bude Domov ve Zboží. Důvodem našeho rozhodnutí je fakt, že případů dětí s autismem přibývá. Mimo jiné proto, že se klade větší důraz na preventivní prohlídky zaměřené právě na tuto nemoc,“ vysvětluje krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál s tím, že záměr by mohla podpořit dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které v nejbližších dnech vyhlásí výzvu Technická infrastruktura sociálních služeb.
 

 
 

Doposud se na Vysočině péčí o lidi s poruchou autistického spektra zabývala organizace APLA. Její kapacity ale už delší dobu nedostačují. Kraj Vysočina proto řeší další možnosti, jak pečovat o lidi trpící autismem. Využívá přitom procesu transformace sociálních služeb a některé z nově postavených domácností vyčlenil pro děti a mladé lidi s touto poruchou. To však nestačí a chybějící kapacity by měly vzniknout při Domově ve Zboží, který dnes pečuje o mentálně a zdravotně postižené. „Počítá se s vybudováním třiceti lůžek a chráněné dílny, kde by klienti našli pracovní uplatnění,“ přibližuje radní Petr Krčál. V případě Ústavu sociální péče ve Zboží pokračují přípravy na částečnou transformaci, kterou ale nejprve projde zařízení v Háji u Ledče nad Sázavou a také Ústav sociální péče Křižanov.


Cílem podpory autistů je zajistit jim rovné podmínky ve vzdělávání, aby se v dospělosti mohli lépe uplatnit a byli soběstační. Vyřešit by se mělo placení osobních asistentů i asistentů pedagogů. Zlepšit by se měla také práce školských poraden a na dospělé by se měl zaměřit úřad práce. Kraj také přemýšlí o zpracování projektu, který by měl pomoci se zaměstnáváním lidí s touto poruchou.


Aktivity na úrovni kraje kopírují kroky současné vlády, která se otázkou autismu také zabývá. Zlepšit by se tak měla nejen následná péče, ale navýšený má být i příspěvek, který stát v návaznosti na tuto diagnózu vyplácí. V Česku podle odhadů žije aktuálně na sto tisíc lidí s autismem, ale přesné statistky nejsou známé. Porucha autistického spektra je vrozená. Lidé, kteří ji trpí, se chovají nepřiměřeně, na nátlak reagují agresivně a často obtížně komunikují s okolím.


  • Více informací radní Kraje Vysočina Petr Krčál, email: krcal.p@krvysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 4.4.2016 / 4.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze