Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jiří Běhounek: S rakouskými partnery jsme připraveni maximálně spolupracovat. Jsme příkladným a aktivním partnerem

Jiří Běhounek
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes ve Slavonicích zastupuje Vysočinu na tematické konferenci Rozvoj vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou se zaměřením na přeshraniční spolupráci. „Fakt, že Kraj Vysočina nemá s Rakouskem společnou hranici, nikdy nebyl, není a věřím, že nebude limitem pro fungování spolupráce na jakékoli úrovni. Na obou stranách hranice řeší lidé stejné problémy: snižující se počet obyvatel a s tím související nevyužívané kapacity veřejných služeb nebo například nižší ekonomický výkon. Na druhou stranu si uvědomujeme příjemné skutečnosti jako interkulturní vzdělávání veřejnosti, výměnu zkušeností na úrovni integrovaného záchranného systému a viditelně každým rokem posiluje výměna příkladů dobré praxe nejen v oblasti sociálních věcí, kultury, dopravní politiky, životního prostředí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Nejčastěji skloňovaným tématem dnešní slavonické konference byla migrace, slova uznání směrem k aktivním spolupracujícím regionům a uznání oběma státům za podporu, bez které by spolupráce České republiky a Rakouské republiky neměla ideální rychlost, obsah i dopad.

 

Kraj Vysočina spolupracuje s partnerským Dolním Rakouskem od roku 2002. Základy této spolupráce byly položeny za vedení hejtmana Františka Dohnala, rozvíjeny byly velice aktivně také hejtmanem Milošem Vystrčilem a současné směrování zahraničních vztahů, posilujících nejen ekonomické, ale také kulturní vztahy s jižním partnerem, řídí druhé volební období hejtman Jiří Běhounek.


„Ve vzájemných vztazích do určité míry přetrvává zatížení železnou oponou. Jsou to jednak určité, historicky vzniklé předsudky a také těžkosti ve vzájemné komunikaci vyplývající z jazykové bariéry. Na obou stranách hranice stále existuje možnost smazat historický dluh a vytvořit lepší podmínky pro vzájemné setkávání a spolupráci. Z naší strany je zájem o rozšíření výuky německého jazyka, který zůstává i nadále jedním ze světových jazyků.  Jako perspektivní region máme velký zájem o spolupráci ve vědě, výzkumu a vzdělávání, kde bychom například rádi využili rakouské zkušenosti z duálního vzdělávání. Zmíním už osmý ročník úspěšné aktivity s názvem Mladá univerzita Waldviertel–Vysočina, zaměřený na mladé lidi mezi 11 a 15 lety. V této souvislosti je důležité připomenout, že vzniká společný projekt česko-rakouské knihy.  Jde o historickou didaktickou učební pomůcku k výuce dějepisu. Společná historie, snaha o ní otevřeně informovat a hledat společná témata, je také záměrem velice úspěšného projektu Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského, který se koná v Havlíčkově Brodě na Vysočině. Mladí žurnalisté z celé České republiky si mohou díky podpoře Kraje Vysočina vyměňovat zkušenosti, absolvovat odborné stáže a přednášky s předními českými žurnalisty.  Pod vedením odborníků se učí pracovat s informacemi v několika světových jazycích. Vychováváme tak novou generaci mladých lidí, pro které bude slovo hranice snad jen pojmem, nikoli překážkou,“ zmínil ve svém projevu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

V této etapě Česko-rakouských vztahů je důležité využít dosavadních pozitivních zkušeností a příkladů dobré praxe k dalšímu rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, a to i s využitím evropských fondů.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka by měl být důraz v rámci úspěšné přeshraniční spolupráce v budoucnu kladen na rozvoj infrastruktury a dopravní dostupnosti, snižování nezaměstnanosti a na společné akce v oblasti kultury a cestovního ruchu. V tomto směru je Kraj Vysočina připraven maximálně spolupracovat, být příkladným a aktivním partnerem, který podpoří společné aktivity občanů, organizací i firem a rozvoj partnerských vztahů municipalit na všech úrovních.

 

  • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.4.2016 / 4.4.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze