Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Základem rodiny musí být pevné sociální vazby

Rodinné kruhy na Vysočině
V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila konference s názvem Rodinné kruhy na Vysočině. Pořádala ji organizace TreMedias, která se zabývá otázkou nových trendů v oblasti náhradní rodinné péče. Významnou událost v této oblasti zahájil radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál, který poukázal na hlavní problémové body, o kterých se na konferenci jednalo. „Stoupající nároky na pracovní výkonnost vyžadují stále vyšší předpoklady vzdělání. Toho nelze dosáhnout při souběžném založení rodiny, která u mnoha mladých lidí ztrácí na významu. Mění se postavení rodiny hlavně v oblasti generačního ukotvení a budování kariéry jednotlivých příslušníků rodiny,“ uvedl radní Petr Krčál s tím, že v kraji Vysočina jsou si odborníci vědomí oslabování funkčnosti a role rodiny a že pozorují negativní tendence v rámci postavení rodiny jako sociální instituce.
 

 
 

I v našem kraji, pro který byla typická mezigenerační soudržnost, klasické rozdělení rolí muže a ženy, solidarita všech členů širší rodiny, nízká rozvodovost apod., se odráží aktuální vývoj rodinného života. „Uvědomujeme si, že i u nás se rodiny potýkají s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků a kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů. Pozorujeme tak typický nárůst bezdětných manželství, vysoký počet rozvodů, nástup nových alternativních forem soužití, vysoký počet neúplných nebo doplněných rodin a v neposlední řadě i zvyšující se počet osaměle žijících mladých lidí,“ řekl na zahájení konference radní Petr Krčál.

 

Kraj Vysočina zahájil realizaci prorodinných aktivit už v roce 2006. Přijal projekt Rodinné pasy, který zavedl jako druhý kraj v Česku. Je ale více než zřejmé, že realizace tohoto projektu nezajistí zvýšení kvality rodinného života občanů a pouze částečně přispívá ke snížení nákladů spojených se zabezpečením materiálních a kulturních potřeb rodin s dětmi. „Proto jsme se rozhodli zpracovat koncepci rodinné politiky kraje Vysočina, která by pojala danou problematiku komplexně. Cílovou skupinou jsou rodiny a v současné době na kraji připravují přijetí nové koncepce rodinné a seniorské politiky. Chceme, aby vyjadřovala mezigenerační soužití,“ dodal na konferenci Petr Krčál.


Specifickou cílovou skupinou jsou nefunkční rodiny, rodiny v krizové životní situaci, děti vyžadující okamžitou pomoc a mladí bývalí svěřenci ústavních zařízení. V současné době plánují krajští odborníci celou koncepci předat do připomínkového řízení, a to nejen členům zastupitelstev, ale hlavně profesním a sociálním organizacím. Po připomínkování jednotlivých opatření směřujících k rodinám a seniorům bude o koncepci jednat i krajské zastupitelstvo. Přijetí nové vize v oblasti rodin a seniorů se předpokládá nejpozději do konce letošního září.


  • Více informací radní Kraje Vysočina Petr Krčál, e-mail: krcal.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 9.3.2016 / 9.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze