Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská koordinační skupina se zaměřila na Síť podpory nadání

Jaký by měl být učitel nadaných žáků, co můžeme udělat proto, abychom nepřišli o potenciál nadání? Tyto a další otázky si začátkem února kladli účastníci v pořadí už třetího zasedání krajské koordinační skupiny zaměřené na síť podpory nadání. „Předpokladem je, že se krajská síť podpory nadání bude neustále rozvíjet, rozšiřovat a stane se základem fungováním systému podpory nadání v ČR, a to ve spolupráci s pedagogy, školami a školskými zařízeními, ale také samotnými dětmi, jejich rodiči, volnočasovými pedagogy a dalšími aktéry v oblasti aktivit péče o nadané,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Síť podpory nadání vznikla v rámci Systému podpory nadání jako prostředku pro maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka a studenta. Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v Jihlavě a právě v jeho sídle se zasedání uskutečnilo. „Na stejném místě se bude konat plánovaný první kulatý stůl, jehož hlavním cílem je sezvat aktéry, kteří mohou přispět k řešení problematiky nadaných žáků, případně mohou nabídnout už existující řešení,“ prozradila vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání Krajského úřadu Kraje Vysočina Jana Hadravová. Zasedání by se mělo uskutečnit v první polovině června a už nyní členové koordinační skupiny oslovují potenciální účastníky, kteří by mohli přispět nejen k odpovědím na úvodní otázky.

Součástí sítě je portál http://talentovani.cz, který kromě jiného nabízí bližší informace a možnost registrace do této prospěšné sítě.


  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 8.2.2016 / 8.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze