Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Michael Josef Pojezdný

Michael Josef Pojezdný
Oceněn v roce 2014
Oceněn v roce 2014
 

 
 

Duchovní Michael Josef Pojezdný se svými postoji a celospolečensky prospěšnou prací zasloužil o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.Michael Josef Pojezdný se narodil v Jihlavě, kde také v roce 1960 maturoval. V letech 1962–1967 studoval na Teologické fakultě v Litoměřicích, kde roku 1969 přijal kněžské svěcení. Po absolvování základní vojenské služby působil ve farnostech Klobouky u Brna (1969–1972), Dubňany (1972–1977) a v Osové Bítýšce (1977–1990).

V roce 1970 vstoupil tajně do premonstrátského řádu. Opatem Strahovského kláštera byl zvolen v roce 1987. Po příchodu do hlavního města navázal ihned kontakty s křesťansky orientovanými politiky s cílem budovat demokratickou společnost ve spolupráci s pozitivně smýšlejícími lidmi. Jeho působení a stanoviska vedly k částečnému narovnání mezi církvemi a státem. Podílel se na obnově premonstrátského řádu a zpřístupnění jeho duchovního a kulturního dědictví široké veřejnosti. Jako představitel strahovské kanonie se zasloužil o obnovu a zpřístupnění mnoha významných kulturních památek na území celé republiky, například areálu Strahovského kláštera nebo kostela sv. Jakuba v Jihlavě.

Michael Josef Pojezdný je opatem Královské kanonie premonstrátů na Strahově, předsedou Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice, definitorem řádu premonstrátů a konventuálním kaplanem suverénního řádu maltézských rytířů. Po roce 1989 obnovil řeholní život ve Strahovském klášteře. V roce 2006 mu byl prezidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Za předchozího režimu se účastnil boje proti nedemokratickému zřízení. Za své tehdejší postoje a za celospolečensky prospěšnou práci nejen ve prospěch Vysočiny a jejích obyvatel byl také navržen na udělení nejvyššího ocenění Kraje Vysočina.


Michael Josef Pojezdný

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 25.1.2016 / 25.1.2016

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze