Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 

 
 

Jaký byl rok 2015 z pohledu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě rokem?

Z mého pohledu byl naplněn radostí z tvůrčí práce, objevování a poznávání nových horizontů.  Jak jej vnímají ostatní zaměstnanci a návštěvníci galerie se neodvažuji určovat, nicméně doufám, že alespoň něco z toho pociťují a vnímají i oni. Osnova výstavního plánu zůstala stejná jako v předchozím roce, zdá se, že rozvržení výstavního plánu do čtyř základních linií se osvědčilo a návštěvníkům pomáhá lépe uchopit představované projekty.

Naši činnost rozvíjíme ve dvou jihlavských renesančních domech, které jsou zajímavé již svou architekturou. V domě na Komenského ulici pořádáme výstavy současného umění, a to ve dvou výstavních liniích. Hlavní výstavní plocha je věnována představení větších projektů. V roce 2015 zde bylo možné vidět výstavu čtyř současných malířů, kteří se bytostně zajímají o lidskou figuru, výstava obrazů Viktora Karlíka, Ivany Lomové, Jiřího Štourače a Igora Korpačevského ukazovala, že i současné umění může být srozumitelné a krásné. Jarní výstava Baobab na poli představovala současnou dětskou knižní ilustraci a tematický projekt Vesnice je svět se zamýšlel nad rolí venkovského prostředí v umění a i nad tím, jak umělci zpětně toto prostředí aktivně ovlivňují. Podzimní výstava obrazů Marie Blabolilové byla potěchou pro všechny, kdo mají zalíbení v kráse barevných kompozic. Výstava s názvem Přepisy představovala umělecké tendence, které se zamýšlejí nad tím, zda je možné zvuk vyjádřit pomocí obrazu či prostorového objektu a naopak.

 

Tou druhou výstavní linií v budově na Komenského ulici je pak tzv. galerie Alternativa, která představuje autorské projekty aktuálních uměleckých přístupů vnášejících do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentujících s daným mediem a hledajících nové způsoby komunikace s divákem. V tomto roce zde proběhlo celkem šest výstav většinou mladých umělců. K výstavám s názvy Posedy, Universum, Velké noci, Pozitiv/negativ, Nouzový program zpracování odpadu, 5 minut za městem a zvukové instalaci s názvem Množství chystáme vydat souhrnný katalog, kde budou tyto zajímavé projekty blíže představeny a zdokumentovány.

 

V druhé budově již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice umělecká díla ze sbírek galerie, která představují v širokém záběru české výtvarné umění dvacátého století. Tato výstava byla obohacena výstavou Poklady Vysočiny, která představila to nejlepší, co muzea a galerie na Vysočině ve svých sbírkách chovají.

 

V průběhu roku jsme v této budově dále mohli vidět několik výstav představujících umění dnes již „staršího“ data. Hlavní výstavou v letní sezoně byla v tomto ohledu výstava známého malíře nostalgických pražských zákoutí Jakuba Schikanedera, na podzim jsme výstavou připomněly malířskou tvorbu světoznámého fotografa Jaroslava Rösslera, svět hmatového vnímání se zážitkovou formou pokusila představit výstava s názvem Orbis sculptus.

 

Pozornost byla věnována i regionální tvorbě, a to retrospektivní výstavou jihlavského architekta a umělce Jiřího Jirmuse, prostor byl poskytnut též představení tvorby studentů středních uměleckých škol.

 

Přepisy

 

 

Nouzový program

 


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Podle očekávání se s mimořádnou návštěvnickou odezvou setkala výstava českého malíře přelomu devatenáctého a dvacátého století Jakuba Schikanedera. Výstava kromě známých výjevů z noční Prahy představila i jeho tvorbu figurální a portrétní a podle ohlasů je zřejmé, že tento autor nám má dodnes co říci. Návštěvnickým překvapením pro mne byla výstava Baobab na poli, která představovala současnou nekomerční knižní ilustraci. Výstava ukázala, že tato oblast se těší vysoké popularitě i v širším společenském měřítku a pro nás je to podnět k tomu, věnovat se jí podrobněji i v budoucnu. U příležitosti této výstavy byl otevřen dětský koutek, který se stal pevnou součástí všech následných galerijních expozic. Jsem rád, že právě díky této výstavě nalezli do galerie cestu i nejmenší návštěvníci a těšíme se, že i  v budoucnu zde budou nacházet nové a nové důvody se sem vracet.

 

Baobab

 


Co zajímavého připravujete v roce 2016?

Pro následující rok máme opět připraveny výstavy z různých oblastí výtvarného umění. Pro letní období chystáme dvě velké výstavy. Známého českého následovníka Clauda Moneta malíře Antonína Slavíčka a ze soudku současného umění představíme tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností dneška Kurta Gebauera. Ostravskou výtvarnou scénu představí výstava s názvem Černá hvězda a pozornost bude věnována též současné malbě na Slovensku. Ze staršího umění se těším na výstavu z tvorby Václava Rabase.

Výstavami připomeneme i dva jihlavské rodáky, kteří se proslavili ve světě: Čestmíra Kafku a o dvěstě let staršího Dominika Österreichera, z regionální tvorby svá díla představí Irena Wágnerová.

Od června bude zahájen provoz nového galerijního prostoru, zvuková galerie Iglú bude představovat zvukové instalace v nově upraveném suterénu budovy na Komenského ulici 10.

 

Na kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?

Velmi se těším na spolupráci se sochařem Kurtem Gebauerem, jehož laskavý humor a hloubavý pohled na svět je mi sympatický. Stejně jako v předchozích letech se těším na nové podněty z výstav v Alternativě a velmi zvědavý jsem též na nový galerijní prostor Iglú.

 

Na otázky odpovídal: Mgr. Daniel Novák, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

http://ogv.cz/

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2016 / 22.1.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2015

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze