Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

 

 
 

Jaký byl rok 2015 z pohledu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě?

Jedním slovem hektický, podařilo se připravit a zrealizovat řadu výstav s doprovodnými programy nejen pro děti a mládež, řadu koncertů a kulturních programů. Za zcela mimořádnou akci je možné považovat instalaci výstavy na nádvoří zámku s přesahem do náměstí – revitalizovaného parku před zámkem. Ve spolupráci s městem se výstava kovářských soch Pavla Tasovského a jeho syna s názvem Kontinuita stala akcí v níž se galerie otevřela veřejnosti a prolnul se vnitřní prostor zámku s náměstím. Na tuto spolupráci pak navázaly aktivity spojené se 135. výročím narození Jana Štursy (panelová výstava o Štursově životě a díle na náměstí, výstavka ze soutěže k Janovu roku v zámeckém podkroví, reinstalace a v závěru roku nové nasvícení expozice ze Štursova díla v galerii). A za vyvrcholení Štursova roku je možné považovat odlití Štursovy plastiky M. Jana Husa ke 600. výročí Husova upálení a její osazení v parku u evangelického kostela. Patrně jediného pomníku, který byl v loňském roce nově v republice odhalen. Model byl za pomoci grantu z MK ČR zrestaurován sochařkou M. Špačkovou. Sbírky Horácké galerie byly obohaceny velkorysým darem R. Rotterové o konvolut akvarelů a plastik z tvorby jejího otce ak. soch. Leonarda Rottera a o monumentální plátno Zrcadlení, které po výstavě daroval galerii J. V. Slavíček.

výstava výstava

Která výstava vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Z více jak dvou desítek výstav se těžko vybírá. Z komorních bych uvedl v zámeckém sklípku úspěšné Kovové variace, výstavu prací studentů ze SPŠ Třebíč. Výstava z nové tvorby sochařky Mirky Špačkové – Commedia dell´Arte (název napovídá, kde autorka čerpala inspiraci) a výstavu Klubu brněnských keramiků připomínající osud Židů za druhé světové války. Zcela mimořádným počinem byla výstava Vstoupit do obrazu z pohledu krajinného ekologa doc. Ing. Jana Laciny. Výstava byla připravována několik let.  Na základě vybraných děl Josefa Jambora, Oldřicha Blažíčka ale i dalších krajinářů, byla dokumentována dnešní podoba krajiny, která malíře inspirovala. Přesná lokace zaznamenaná do mapy byla doplněna fotografickou dokumentací dnešního stavu s informacemi o dalších zajímavostech zobrazené lokality (ze světa fauny a flóry nebo historie). Každý obraz byl obohacen o příběh a zájem o besedu i následný výlet přímo do přírody za malířskou inspirací byl důkazem, že krajina jako zdroj inspirace je nejen stále živá, ale roste u veřejnosti zájem o ekologii a tím zachování krajiny pro příští generace. O aktuálnosti krajinomalby pak přesvědčily výstavy k 100. výročí narození Bohumila Puchýře, k 80. výročí narození Jindřicha Zezuly a rozsáhlá prezentace z díla Jiřího Vincence Slavíčka, který po návratu z emigrace představil v naší republice svou tvorbu ihned po pražské výstavě v kraji odkud pochází jeho rod a z jehož inspirace od návratu do vlasti stále čerpá.

 výstavaDominantní výstavou loňského roku byla repríza putovní výstavy muzeí a galerií Kraje Vysočina „Poklady Vysočiny – skvosty depozitářů.“ V Horácké galerii byla hlavní akcí turistické sezóny. Bez nadsázky o ní můžeme říci, že jediná, díky prostorovým možnostem, splnila autorský záměr všech pořadatelů – představit veřejnosti poslání muzeí a galerií Kraje Vysočina a na vybraných ukázkách ze sbírkových fondů pak bohatství, které tyto instituce spravují, a to pod jednou střechou. 

 

Co zajímavého připravujete v roce 2016?

V lednu otevřeme rozsáhlou retrospektivní výstavu z grafického díla Romany Rotterové. Pro letní sezónu chystáme výstavu připomínající dva výtvarníky, které pojilo nejen přátelství, ale i obdobný přístup k tvorbě – úsilí o dokonalý artefakt. Bude to retrospektiva z fotografického díla Miroslava Matouška a sklářské tvorby Františka Víznera. Věřím, že diváky zaujme i rozsáhlá prezentace tvorby jednoho z našich předních grafiků Jana Vičara, jejíž otevření plánujeme na galerijní noc v pátek 20. května.

 

Na kterou výstavu se těšíte nejvíce Vy osobně?

Kromě již zmíněných výstav, doufám, že se nám podaří výstava monumentálních soch, která opětovně prolne do okolí zámku, do městského parku. Pro letošní rok připravujeme výstavu z tvorby Antonína Kašpara. Těším se také na zajímavé hosty a jejich koncerty na novoměstském Slunohraní.

 

Na otázky odpovídal: PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

http://www.horackagalerie.cz/

 


 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 15.1.2016 / 15.1.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2015

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze