Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina pokračuje v přípravách na plánované zavedení dopravního systému pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“

Podle informací z jednání Rady Kraje Vysočina stále platí, že k datu realizace transparentního výběru dopravců v linkové dopravě, by měl být odsouhlasen systém fungování regionální dopravy – Veřejná doprava Vysočiny. Jedním z kroků, které musí být učiněny pro jeho naplnění je schválení zónového-relačního uspořádání a navržení konstrukcí pro výpočet jízdného. Fakticky jde také o specifikaci odbavovacího zařízení, kterým budou muset budoucí dopravci disponovat, aby se mohli přihlásit do soutěže o zajištění veřejné dopravy realizované nejpozději do konce roku 2019.
 

 
 

 „Výstupem dnešního rozhodnutí je architektura tarifního  systému, smluvních tarifních a přepravních podmínek, technická specifikace tarifního systému s cílem zajistit bezchybný a na sebe navazující systém ve veřejné dopravě,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

 

Tarifní systém pro dopravní systém Kraje Vysočina je navrhován tak, aby do něj mohla být zahrnuta regionální drážní osobní doprava, regionální veřejná linková doprava, dálková drážní osobní doprava i provozy MHD. Z důvodu snadnějšího a přesnějšího zajištění klíčování tržeb je navrhován systém založený na bezkontaktních čipových kartách, doplňkově na papírových jízdenkách s kódy. „Ve výsledku budou změny v dopravním systému pro cestující znamenat větší možnost výběru přepravce bez znevýhodnění, pohodlnější přestupování v rámci zón, možnost nákupu jízdenek přes internet a v mnoha případech i úsporu,“ vyjmenoval Vladimír Novotný.

 

Specifikace zónového uspořádání je mimo jiné nutná pro specifikaci podmínek pro dopravce v Zadávací dokumentaci na soutěž o zajištění regionální dopravy po roce 2019.

V současné době má Kraj Vysočina uzavřeny smlouvy s 21 linkovými autobusovými dopravci a dvěma drážními dopravci. Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě zákona 111/1994 Sb o silniční dopravě. Ročně Kraj Vysočina na zajištění základní dopravní obslužnosti v regionu, tedy na tzv. prokazatelné ztráty z veřejné dopravy doplácí téměř 600 miliónů korun.

 

  • Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • Více informací na tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.10.2015 / 20.10.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze