Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina na Open Days v Bruselu: Dobrý příklad zodpovědného výzkumu a inovace

Brusel
13. ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známý jako Open Days, se uskutečnil v Bruselu 13. – 15. října 2015. Přes šest tisíc zástupců měst a regionů zde sdílelo své zkušenosti v oblastech podpory hospodářské růstu a vytváření nových pracovních míst, aby prokázalo význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Zodpovědný výzkum a inovace, jako součást regionálního inovativního ekosystému.
 

 
 

Řečníci zapojených regionů v rámci tohoto workshopu představili své zkušenosti s řízením strategií zaměřených za zodpovědný výzkum a inovace. Důraz byl kladen na koncepce rozvoje výzkumu a inovací v regionu s dopadem na místní ekosystém, který lze vnímat jako přímé zapojení širokého spektra zainteresovaných skupin (stakeholders) v regionu, dále na aktivní přístup regionálních autorit k získání zpětné vazby v průběhu procesu naplňování strategie a v neposlední řadě koncept vedoucího partnera (leadership) ze strany regionálních samospráv. Zkušenosti Kraje Vysočina prezentoval Petr Holý, který úvodem představil charakteristiku regionu a dále se věnoval zkušenostem s realizací Regionální inovační strategie kraje. „Kraj Vysočina má již vytvořenou strategii k realizaci zodpovědného výzkumu. Jedním z jejích nástrojů jsou například Stáže studentů a pedagogů SŠ ve firmách, v některých zemích známé jako duální systém vzdělávání, kde spolupracujeme s místními firmami, a v rámci nabízených oborů středních škol uzpůsobujeme jejich výuku, aby profil absolventů odpovídal poptávce na trhu práce. Dalším osvědčeným příkladem jsou inovační vouchery, které naopak rozvíjí podnikavost a inovaci v našem regionu,“ informoval Holý. Právě myšlenka inovačních voucherů a duálního systému vzdělávání sklidila od publika pozitivní ohlas a rozproudila v sále diskuzi k této zkušenosti.

 

Zástupci Kraje Vysočina se dále zúčastnili workshopů Meziregionální spolupráce na strategiích chytré specializace; Životní prostředí, design a zdravý životní styl; Místní samosprávy spolupracující za účelem propagace MSP (SME) a zainteresovaných skupin pro rozvoj s ohledem na strategii Europe 2020.


  • Více informací Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.10.2015 / 16.10.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze