Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713D - Cestování dostupné všem 2015

MMR_logo
Spolufinancování vybraných oblastí cyklo z národních zdrojů 2015
 

 
 

Díky navýšení rozpočtu Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015 mohla být vyhlášena druhá výzva příjmu žádostí o dotace na podporu investičních projektů do 5 milionů korun (v případě parkovacího domu/věže pro jízdní kola až do 10 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu domácího cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti, dále také na začlenění nových cílových skupin do cestovního ruchu, rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na podporu zvýšení návštěvnosti jednotlivých destinací.


V rámci dvou výzev bylo pro letošní rok podpořeno celkem 72 projektů. Podpora formou dotace v celkové výši cca 85 mil. Kč mohla u jednotlivého projektu dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů.


Výzvy byly určeny pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst).


Podprogram byl zaměřen na 4 oblasti podpory:

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
 
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).
 
Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty naleznete viz. odkaz níže...


 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 9.9.2015 / 9.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze