Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina i letos podpoří onkologický registr

Národní onkologický registr
Rada Kraje Vysočina dnes svým rozhodnutím podpořila činnost Národního onkologického registru Kraje Vysočina. Celkem 300 tisíc korun si mezi sebou dle počtu hlášených novotvarů rozdělí okresní pracoviště. Ty fungují v krajských nemocnicích, kromě třebíčské, kde je registr provozován společnosti Klinická onkologie Třebíč. V roce 2012 bylo na Vysočině zpracováno více než 4 tisíce hlášení. Přestože Vysočina patří z hlediska zátěže zevními škodlivinami k těm nejčistším v České republice, nádorové onemocnění může postihnou kohokoliv z nás, nebo našich blízkých. V současné době je mezi námi přibližně 25 tisíc občanů, kteří se s nádorovým onemocněním léči, nebo v minulosti léčili.
 

 
 

„Národní onkologický registr je nedílnou součástí komplexní onkologické péče v našem kraji. Funguje díky zdravotníkům, kteří se této evidenci věnují nad rámec svých pracovních povinností. Jsem rád, že materiální a technické vybavení, včetně motivace pracovníků můžeme dlouhodobě podporovat finančním příspěvkem z krajského rozpočtu,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Národní onkologický registr je celostátní populační evidencí provozovanou od roku 1976. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat od lékařů, jejich ověřování, ukládání, ochrana a zpracování.

 

Registr poskytuje souhrnné údaje pro národní i mezinárodní statistické přehledy, či pro zdravotnický výzkum. Sběr dat je dle legislativy povinný a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. Údaje registru slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a následně sledováno. Údaje o pacientech do registru zasílají speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 11.8.2015 / 11.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze