Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příspěvky na podporu myslivosti opět rozdělují kraje

Myslivce v Kraji Vysočina čeká sčítání zvěře
Od letošního roku opět rozdělují dotace na podporu myslivosti kraje. Ministerstvo zemědělství se po jediném roce vrátilo k osvědčené praxi a administraci dotací přiblížilo zpět k žadatelům. „Dotace mají pomoci zlepšit životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy a poddruhy, dále jsou určeny na použití loveckých dravců v ochraně rostlin, preventivní veterinárně léčebné akce a na zdolávání nákaz v chovech zvěře nebo chov loveckých psů a loveckých dravců,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. V případě Vysočiny je vyřizováno zhruba 150 žádostí požadující částku vyšší než 1,5 miliónu korun.
 

 
 

„O dotaci žádají uživatelé honiteb průběžně poté, co je předmět příspěvku zrealizován. Lze však očekávat, že nejvíce žádostí přijde na konci září, do kdy musí být podána žádost za činnosti realizované v předchozích dvanácti kalendářních měsících,“ informoval Zdeněk Chlád. Podle jeho informací jsou podporována například i odchytová zařízení na prasata divoká nebo např. nové betonové nory na lov lišek. Cílem této podpory je napomoci redukci stavů vybraných druhů zvěře, které jsou z mnoha důvodů, které nejsou myslivci schopni dostatečně ovlivnit, na vysokých početních stavech.

 

Ministerstvo zemědělství v posledních letech rozděluje mezi uživatele honiteb cca 12 milionů korun ročně. V rámci Kraje Vysočina se v roce 2012 vyřídilo 113 žádostí a celková částka byla 1 440 000 korun, v roce 2013 přišlo 144 žádostí s požadavkem na 1 573 000 korun. V roce 2014 dotace kraj neadministroval. Pro letošní rok se očekává podobný zájem o podporu myslivosti jako v letech předchozích.

 

Myslivost v České republice, právě pro svoji jedinečnost, byla Ministerstvem kultury České republiky zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pro svůj význam zasluhuje myslivost právem ochranu a podporu ze strany státu. Proto je také podporována poskytováním příspěvků na vybrané myslivecké činnosti.

 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.8.2015 / 6.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze