Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nový pavilon Domova důchodců v Proseči u Pošné je hotov

Domov seniorů Proseč u Pošné
Areál Domova pro seniory v Proseči u Pošné se mění. V polovině prázdnin byl dokončen a předán do užívání nový architektonicky unikátní pavilon. „Pavilon bude primárně určený pro doléčení klientů s kardiovaskulárními nemocemi a pro klienty po vážných nehodách. Zařízení specializované na tyto diagnózy mimo nemocnice v Kraji Vysočina dosud neexistovalo,“ informuje radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. V dalších měsících bude stavební ruch v Domově pokračovat. Počítá se s drobnějšími úpravami ve stávajícím objektu, jako jsou nové výtahy a elektroinstalace. Práce by měly být hotové do začátku nového roku. Na kompletní přestavbu Domova vynaloží Kraj Vysočina ze svého rozpočtu cca 83 milionu korun.
 

 
 

Přízemní atypická přístavba s 18 novými pokoji s celkem 33 lůžky citlivě zasazená do svahu zámeckého parku nenavyšuje celkovou kapacitu sociálního zařízení, avšak výrazně ulevuje současným zcela zaplněným pokojům v domově. Navíc zde vznikla nová jídelna a dvě vzpomínkové trasy s originálními retro orientačními prvky využívanými především klienty s Alzheimerovou chorobou. „Jde o projekt zaměřený na vyvolávání vzpomínek, který byl inspirován zahraničními zkušenostmi. Venkovní trasa vede parkem s altánem, vnitřní je lemována různými upomínkovými předměty. Zařízení se tak snaží pomáhat lidem s vybavováním vzpomínek na dřívější život, a tím se orientovat ve světě současném,“ vysvětluje Petr Krčál.


Některé klienty domova důchodců čeká ještě v tomto týdnu stěhování do náhradních prostor v areálu Domova důchodců Jeřabina v Těchobuzi, někteří z nich zabydlí právě dokončený pavilon. „Důvodem je rekonstrukce původních prostor zámku, kde bude mimo jiné probíhat oprava páteřních rozvodů vody a topení. K tomu je třeba vyřešit technické napojení nového pavilonu, a díky kterému dojde ke zkomfortnění péče,“ přibližuje Petr Krčál a ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné Jiří Hormandl doplňuje: „V novém pavilonu nyní zůstávají klienti s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, pro které by pobyt v náhradních prostorách nebyl vhodný.“ Společně s klienty se do dubna příštího roku stěhuje také část zaměstnanců


  • Kateřina Kadlecová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tisk@kr-vysocina.cz

  • Více informací Marek Homolka, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 5.8.2015 / 5.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze