Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina

Mapička
Jedná se o dokument zaměřený na problematiku vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody pro nejbližší období a s výhledem až do roku 2030.
 

 
 

Rada kraje usnesením 1039/18/2015/RK ze dne 2. června 2015 vzala na vědomí dokument zaměřený na cíle a úkoly spojené s vyhlašováním zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro další období a s výhledem až do roku 2030 s názvem Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina.

Strategie ZCHÚ shrnuje aktuální dostupné informace a obsahuje rámcový harmonogram potřebných činností. Strategie ZCHÚ je řešena modulárně (jako základní stavební kámen, který se v budoucnu bude využívat a upravovat dle vývoje plnění potřebných opatření).
Strategie obsahuje základní cíle:
CÍL 1. Dokončení implementace Natury 2000
CÍL 2. Aktualizace plánů péče o stávající zvláště chráněná území
CÍL 3. Nové vyhlašování stávajících zvláště chráněných území (převyhlašování)
CÍL 4. Doplnění sítě zvláště chráněných území o nové lokality
CÍL 5. Rušení ZCHÚ se zaniklým předmětem ochrany a se změnou kategorizace
Pro uvedené cíle jsou pak nastíněny opatření (činnosti) nutné k jejich řešení s nástinem roků, ve kterých by bylo optimální je řešit (zpracování plánů péče, zpracování návrhů na vyhlášení, geodetické práce apod.).
Strategie je orientačním podkladem pro výkon přenesené působnosti krajského úřadu v uvedených činnostech, zejména dává přehled o tom, které činnosti bude zapotřebí v následujících letech řešit a odhaduje náklady na jejich řešení.

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 8.7.2015 / 8.7.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze