Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropský týden udržitelného rozvoje na Vysočině

Zdravý kraj
Od 30. května do 5. června se v České republice poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Do celoevropské iniciativy podporované Evropskou sítí udržitelného rozvoje se zapojí i některé obce a organizace v Kraji Vysočina. Cílem je zviditelnit projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.
 

 
 

„Velmi nás těší, že se do iniciativy ETUR připojí také některé obce a organizace v Kraji Vysočina. Zájemci stále mají možnost na webových stránkách týdne udržitelnosti svou akci zaregistrovat, zpropagovat a připojit se tak k dalším více než šedesáti organizátorům na území celé České republiky,“ uvádí Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Například Zdravé město Třebíč ve spolupráci s TJ SOKOL organizuje Cestu za čistým vzduchem na městskou věž u příležitosti Světového dne bez tabáku. Komunitní centrum pro rodinu v Brtnici uskuteční rodinnou exkurzi na farmu v Zašovicích – po stopách mléčných výrobků, které si obyvatelé Brtnice mohou nakoupit v místním obchůdku. MAS Českomoravské pomezí o. p. s. uspořádala regionální výtvarnou a literární soutěž Matka Země pro základní školy a širokou veřejnost v území MAS. Výstava prací proběhne v Polné. Ve Žďáře nad Sázavou organizace TIMUR ve spolupráci s Adamem Hronem připravili Informační akci o zapojení Žďáru do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Jde o informační kampaň a dotazníkové šetření, zjišťující povědomí obyvatel o změně klimatu a hrozbách, kterým město v souvislosti s ní pravděpodobně bude čelit.


V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky. ETUR se představí v podobě konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy. Úřad vlády České republiky poskytnul všem organizacím a institucím, které mají zájem se zúčastnit, možnost prezentovat sebe a svou aktivitu na webové stránce www.tydenudrzitelnosti.cz. Jedinými podmínkami je, aby se projekt věnoval alespoň jednomu z pilířů udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální), a nebyl čistě výdělečného charakteru.


Podrobné informace o všech připravovaných akcích naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz.

 

  • Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 29.5.2015 / 29.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze