Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsadba lesa, těžba dřeva a mimoprodukční funkce lesa

Zakládání porostů, tzv. zalesňování, jak, kdy a proč provádět výchovu nově vzniklých lesních porostů. Těžba dřeva v lesích, soustřeďování a doprava dříví. Důležité mimoprodukční funkce lesa (rekreační, vědecká, protierozní, protisesuvná, produkční – nedřevní, estetická, naučná)
 

 
 

Výstava z roku 2012 byla zaměřena na zakládání porostů – zalesňování. Během ní jsme mohli nahlédnout do problematiky obnovy porostů. Seznámili jsme se, nebo si připomenuli zalesňování zemědělských půd, mrazových či kalamitních ploch, zakládání porostů v imisních oblastech, nahlédli do lesních školek, kde vzniká reprodukční materiál, kterým jsou lesní porosty zakládány.

 

Výstava roku 2013 nám přiblížila jak, kdy a proč provádět výchovu nově vzniklých lesních porostů. Ukázali jsme si, že tak jako je třeba na záhonku zasetou mrkev, petržel či ředkvičky protrhávat, abychom se na závěr dopěstovali požadované kvality, tak i lesní porosty je třeba vychovávat – provádět prořezávky či probírky. Bez této výchovy by naše lesy rozlámal vítr či těžký sníh. Bez výchovy by v době sklizně nebyly v lesích mohutné stromy, ze kterých vyrábíme trámy na krovy domů či kostelů, naše obce by nezdobily překrásné roubenky a další dřevěné stavby.

 

Výstava roku 2014 byla zaměřena především na těžbu v lesích, soustřeďování a dopravu dříví. Nechybělo ohlédnutí za vývojem těžební, přibližovací a dopravní techniky, zároveň nám výstava přiblížila různé druhy těžeb a stanovení jejich výše.

 

Výstava roku 2015 je zaměřena na mimoprodukční funkce lesa. Důležité mimoprodukční funkce lesa jsou - rekreační, vědecká, protierozní, protisesuvná, produkční – nedřevní, estetická, naučná, ….  Mimoprodukční funkce přinášení požitky nejen návštěvníkům lesa, ale i obecné veřejnosti – rekreace, sport, sběr lesních plodin, zdroj kvalitní vody, kvalitní ovzduší…

jednotlivé části výstav si lze zapůjčit ve formě plakátů (u každého ročníku počet 5 - 7 ks)

velikost plakátů je 59 X 84 cm

 

Kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Hobza

 

Oddělení lesního hospodářství a myslivosti

Odbor životního prostředí a zemědělství

tel.:    +420 564 602 201

e-mail: Hobza.T@kr-vysocina.cz

 

 

v
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Navrátilová
Vytvořeno / změněno: 10.4.2015 / 10.4.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze