Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grafický manuál a logo Zdravý Kraj Vysočina

Grafický manuál definuje značku „Zdravý Kraj Vysočina“ a slouží jako zdroj informací jednoznačně vymezující způsob jejího užívání.
 

 
 

Manuál je určen zejména úspěšným příjemcům dotace ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen Zásady) a také všem, kteří se při své činnosti realizací projektu Zdravý Kraj zabývají, například koordinátor místní Agendy 21 a Zdraví 21 Kraje Vysočina, organizátoři akcí Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, PS pro MA21 a Zdraví 21, apod.

 

Realizace projektu „Zdravý kraj“ je dlouhodobý a systematický proces zkvalitňování strategického rozvoje Kraje Vysočina a jeho regionálních aktivit v souvislosti se zaváděním a uplatňováním metod udržitelného rozvoje, s rozvojem koncepčních podmínek pro zlepšení zdraví obyvatel Kraje Vysočina (přičemž zdraví je zde míněno jako zdravý způsob života nebo životní styl) a se zapojováním veřejnosti do otázek rozvoje Kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:

Böhmová Jana, Koordinátorka projektu Zdravý kraj a MA21,

Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Miroslava Marková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2015 / 23.3.2015
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Zdravý kraj, MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze