Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ke Světovému dni vody

Tiskové prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
Voda je drahocenná pro život a ničím nenahraditelná surovina. Zásoby čisté sladké vody nejsou nevyčerpatelné, proto je třeba je chránit. Mít k dispozici v denním životě prakticky neomezené množství vody je pro nás samozřejmostí, ale není tomu tak na celém světě. U nás proto ztrácíme pocit, že jde o velmi důležitou věc. Tyto skutečnosti pouze přidávají na významu vodním dílům ležícím na území Kraje Vysočina, která slouží k zásobování pitnou vodou. V povodí Moravy se jedná především o vodárenské nádrže Vír, Mostiště nebo Hubenov.
 

 
 

Vodní dílo Vír spolu s vodním dílem Švihov, které se nachází v povodí Vltavy, patří ke strategickým zásobárnám pitné vody pro největší městské aglomerace – Prahu a Brno. Na řece Jihlavě se nachází přehrada Dalešice, která slouží především k energetickým účelům. Chceme-li udržitelně nakládat s vodou, na které jsou existenčně závislé statisíce lidí, vyžaduje to odpovědný přístup nejen na lokální, ale i na centrální úrovni – nejen v místech, kde voda pramení a kde je akumulována, ale i tam, kde je finálně využívána. Málokdo si dnes uvědomuje, že za kvalitní a čistou vodou stojí mnohdy přísná agronomická a rekreační omezení a vysoké investice do čistíren odpadních vod v místech vzdálených desítky kilometrů od domácího vodovodního kohoutku. Pokud chceme dosáhnout trvale udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství, znamená to, že musíme vodu využívat tak, abychom uspokojili své současné potřeby, ale zároveň umožnili jejich uspokojení i generacím budoucím.

 

„Aqua est fundamentum vita.“

 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 20.3.2015 / 20.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze