Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čistota ovzduší na Vysočině je sledována nejmodernější měřicí technikou

ČHMÚ, měřící stanice Jihlava
Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Českým hydrometeorologickým ústavem a Krajem Vysočina navštívil tento týden krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád novou automatickou stanici imisního monitoringu (AIM) měřící kvalitu ovzduší v Jihlavě. Nové vybavení pracovišť může vidět veřejnost už tuto sobotu 21. března 2015 na dni otevřených dveří ČHMÚ, který probíhá na všech pracovištích ČHMÚ. V případě Vysočiny jde například o pracoviště ČHMÚ v Košeticích, kde plánují od ranních 9:45 prohlídky meteorologické stanice s odborným výkladem a ukázky přístrojové techniky.
 

 
 

V roce 2015 dochází k rozsáhlé obměně státní sítě imisního monitoringu provozované Českým hydrometeorologickým ústavem. Samotná obnova začala v únoru 2015 výměnou všech automatických stanic imisního monitoringu (AIM) včetně stanice umístěné v areálu Základní školy Demlova v Jihlavě. Jedná se o městskou pozaďovou stanici reprezentující imisní pozadí města Jihlavy. Právě tuto stanici navštívil 17. března krajský radní Zdeněk Chlád, aby se seznámil s nejmodernějšími trendy v oblasti sledování kvality ovzduší.

 

Kraj Vysočina provádí řadu vlastních měření nad rámec zákonných povinností a to nejen v Jihlavě, ale i na území celého Kraje Vysočina. „Data z této stanice ČHMÚ slouží například pro srovnání s daty naměřenými v průmyslové zóně města Jihlavy nebo s daty naměřenými ve 24 lokalitách v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina,“ sděluje Zdeněk Chlád.

 

„Nové přístrojové vybavení stanice dokáže měřit nejen koncentrace základních znečišťujících látek, ale také benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) nebo těžké kovy,“ konstatuje Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu

 

V současné době jsou už všechny automatické stanice na Vysočině vyměněny. „Celá výměna byla koncipována tak, aby doba výpadku na jednotlivých stanicích nepřesáhla tři dny,“ dodává Rostislav Habán z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

V rámci obměny státní sítě bude mít ČHMÚ na pobočce v Brně k dispozici nový automatický vážící stůl a elektronový mikroskop, který by měl napovědět, kdo způsobuje prašnost v ovzduší.

 

Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád při návštěvě nové automatickéu stanice imisního monitoringu v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Více informací:  Rostislav Habán
    odbor životního prostředí a zemědělství
    tel: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.3.2015 / 19.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze