Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu - závěr č. 135 ze dne 30. 5. 2014

(zahájení řízení s velkým počtem účastníků)
 

 
 

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu  - závěr č. 135 ze dne 30. 5. 2014

(zahájení řízení s velkým počtem účastníků)

 

Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx

 

§ 144 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění

 

Ze závěru poradního sboru vyplývá:

I.              Podle § 144 odst. 2 věty druhé správního řádu je řízení s velkým počtem účastníků zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce. Pokud správní orgán doručí oznámení o zahájení řízení účastníkovi podle § 27 odst. 1 před uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, je řízení s velkým počtem účastníků zahájeno již tímto dnem.

II.            Řízení s velkým počtem účastníků zahajované na základě žádosti je zahájeno vždy dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému orgánu.

 
Zodpovídá: Ing. Miloslav Malec
Vytvořeno / změněno: 26.2.2015 / 26.2.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze