Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“

Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“
V úterý 17. 2. 2015 se v sídle Kraje Vysočina konalo další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Hlavním bodem jednání byla diskuse nad možnostmi využití daru ve výši jeden milion korun, který Kraj Vysočina obdržel od společnosti ČEZ, a.s.
 

 
 

Z předchozích jednání a ze zpracovaného Jakostního modelu povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice je již známo, že je třeba snížit znečištění dusíkem a fosforem v řece Jihlavě. Znečištění dusíkem pochází zejména z plošných zdrojů tj. ze zemědělských ploch, znečištění fosforem naopak z bodových zdrojů, kterými jsou obecní kanalizace.

 

 „Návrhy k využití finančního daru směřovaly zejména na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v problémových místech a lokalitách, ze kterých dochází k největšímu znečišťování povodí řeky Jihlavy. Po zmapování problémových lokalit budou navržena účelná a efektivní opatření ke zvýšení kvality vody v řece Jihlavě. Do konce února tedy připraví správce povodí Povodí Moravy, s.p. návrh monitoringu povodí řeky Jihlavy. V průběhu roku budou také propagovány půdoochranné technologie v zemědělství formou praktických ukázek, obce budou seznámeni s možnostmi získání dotací na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

V současné době již probíhá podrobnější monitoring jakosti vod na tocích, které jsou největším zdrojem znečištění. Jsou to Třešťský potok, který je pravostranným přítokem řeky Jihlavy v Kostelci, a Mlýnský potok, který je levostranným přítokem řeky Jihlavy ve Vladislavi. Tento monitoring provádí správce povodí Povodí Moravy, s.p. a financuje ho společnost ČEZ, a.s.

 

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2015 / 19.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze