Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zahájil revitalizaci parku u Hradu Kámen

Kraj Vysočina zahájil revitalizaci parku u Hradu Kámen
V únoru 2015 byly zahájeny práce na projektu Hrad Kámen - revitalizace parku. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí z evropských fondů (ERDF) a ze Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci projektu bude revitalizován park v areálu Hradu Kámen, o který spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace. Cílem projektu s názvem Hrad Kámen – revitalizace parku je uvést park do stavu, který odpovídá požadavkům současného návštěvnického provozu Hradu Kámen. Park je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a nacházejí se zde památné stromy Kámenský cypřišek a Hradní buk.
 

 
 

Projekt řeší zejména ošetření ponechávaných stromů pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti, jedná se o 27 takto ošetřených stromů. U sedmi stromů pak je nezbytné pokácení, neboť tyto stromy ohrožují provozní bezpečnost návštěvníků v areálu parku hradu Kámen (dřeviny určené ke kácení jsou ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu). Ošetření ponechávaných dřevin a kácení neperspektivních je aktuálně dokončováno, ještě zbývá odstranit náletové keře na skalách.

 

Následovat budou dosadby nových dřevin (a přesadby nevhodně umístěných stávajících), regenerace trávníků na plochách poškozených kácením a odstraňováním pařezů apod. Realizace by měla být ukončena v září tohoto roku.

 

Monitorovací indikátory jsou: 27 kusů ošetřených dřevin, 471 kusů vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha regenerované zeleně je 1,26 ha.

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 556 tis. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 507 tis. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 355 tis. Kč, podpora ze SFŽP ČR 25 tis. Kč).

 

Kraj Vysočina věří, že opatření spojené zejména s provozní bezpečností a směřující k dlouhodobé perspektivě krásného parku uvítají všichni návštěvníci Hradu Kámen.

 

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 

 

Kraj Vysočina zahájil revitalizaci parku u Hradu Kámen

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.2.2015 / 16.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze