Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina letos na propagaci zemědělských akcí uvolní 950 tisíc Kč

Kraj Vysočina letos na propagaci zemědělských akcí uvolní 950 tisíc Kč
Stejně jako v minulých letech tak i letos Kraj Vysočina podpoří částkou 950 000 korun pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. „Účelem této podpory je přiblížit agrární sektor široké veřejnosti. Obdobným způsobem mohli organizátoři žádat i v loňském roce,“ informoval radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Podle výzvy č. 1/2015 – zemědělské akce, která umožňuje podporu zaměřenou na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, mohou příjemci podpory žádat až o 90 % způsobilých výdajů (minimálně 5 tisíc korun, maximálně 100 tisíc korun). „V loňském roce Kraj Vysočina podpořil 23 akcí. Nejčastěji se jednalo o podporu směřující do oblasti včelařství, chovatelství, bramborářství a zahrádkářství,“ doplnil radní Zdeněk Chlád. Za podpory Kraje Vysočina se uskutečnily například již tradiční Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina, 9. Agrární potravinářský den v Pelhřimově ad.

 

Žádosti mohou podávat právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům v agrárním sektoru tj. nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti spolky, nadační fondy). Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku mohou zájemci předkládat v termínu od 4. února do 4. března 2015. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.kr-vysocina.cz/oddeleni-zemedelstvi/ds-301450/p1=65362.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.2.2015 / 4.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze