Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Cyklodoprava a cykloturistika 2015 – grantový program Fondu Vysočiny

Cyklodoprava a cykloturistika 2015 – grantový program Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo poprvé grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ s celkovou finanční alokací 1,5 milionu korun. Ten je rozdělen do dvou podprogramů. V rámci první oblasti je program zaměřený na podporu obnovy a budování doprovodné infrastruktury na cyklotrasách a druhý podprogram sledující zejména dopravně-bezpečnostní aspekt cyklodopravy určený pro města a obce je určen na podporu zpracování projektové dokumentace cyklostezek.
 

 
 

Podprogram A: Doprovodná infrastruktura na cyklotrasách    500 000,- Kč

Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina. Podporováno bude například pořízení přístřešků, laviček a stolků, stojanů na kola, odpadkových košů, herních prvků pro děti, piknikových míst nebo výsadby zeleně na těchto odpočinkových místech apod.

 

Podprogram B: Projektová dokumentace    1 000 000,- Kč

Cílem podprogramu je podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek tzn. pořízení projektové dokumentace, geodetické práce, proces EIA, bezpečnostní audit atd.

 

Spoluúčast příjemce, kterým může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba z veřejného i podnikatelského sektoru, je stanovena na minimálně 50 % z celkových nákladů projektu. Nejzazší termín doručení žádosti o podporu je 27. března 2015. Kompletní znění výzvy i formulář žádosti jsou k dispozici na krajských stránkách http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/  nebo na stránkách Fondu Vysočiny.

 

  • Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.2.2015 / 3.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze