Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina přijímá nominace do Skutku roku a do Zlaté jeřabiny

Kraj Vysočina opět ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob stejně jako nejzajímavější kulturní akce a aktivity v oblasti památkové péče, které v roce 2014 přispěly k rozvoji regionu. Společný příjem nominací Skutku roku a Zlaté jeřabiny odstartoval už 1. ledna 2015 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.kraj-vysocina.cz ˃ Počin roku nebo poštou na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina s označením Počin roku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře a poštou nadále zasílat na e-mail zlatajerabina@kr-vysocina.cz.
 

 
 

Skutek roku – Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Kategorie pro nominace právnických osob jsou sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel, staveb a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání. Navrhovatel není omezen počtem návrhů. Nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu oceněného v této soutěži v předchozích letech. Ty budou vyřazeny.

Zlatá jeřabina – Jedenáctý ročník Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 bude stejně jako v předchozích letech rozdělen do dvou kategorií, a to Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Nominovat lze oblíbenou kulturní akci, jako je koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice a podobně, nebo příkladnou péči o památku.

Příjem nominací trvá do 31. ledna 2015 a následné hlasování veřejnosti bude probíhat během března 2015.

 

 

  • Více informací:

Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz. tel.: 564 602 538

Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.1.2015 / 7.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze