Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace o nové povinnosti (vyplývající z novely daňového řádu, § 72)

 

 
 

Všichni, kteří mají zřízenu datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají od 1. ledna 2015 povinnost podávat veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování (i ta, která se budou vztahovat k roku 2014) výhradně elektronicky. Týká se veškerých podání, která mají podobu předepsaného formuláře.
Elektronicky je nutno podat i přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů. Tato povinnost se bude týkat i těch daňových subjektů, jejichž zástupce (daňový poradce) má zřízenu datovou schránku.
Elektronické podání má být učiněno datovou zprávou ve formátu a struktuře určené finanční správou. Nebude-li podání učiněno elektronicky, ačkoliv mělo být, pak správce daně vždy uloží pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení, tj. za každé podání neučiněné elektronicky.

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 16.12.2014 / 16.12.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze