Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zveřejnění návrhu koncepce

Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 – 2018
 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – „Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 – 2018“

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

„Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 – 2018“.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence), nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce (dle § 10f odst. 5 zákona). Informaci o místě a čase konání veřejného projednání bude zveřejněna v Informačním systému SEA.

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Do návrhu koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP186K.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

 

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 15.12.2014 / 15.12.2014 | Úřední deska od-do: 15.12.2014-15.1.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze