Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zahájení zjišťovacího řízení

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy
 

 
 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Kraj Vysočina jako dotčený územně samosprávný celek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákona“) informuje o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“.

Do oznámení zpracovaného v rozsahu podle přílohy č. 7 k zákonu je možné nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Seifertova 24, Jihlava, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě (tel. 564602590) nebo v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce VYS017K.

Podle § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření k oznámení koncepce ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění, tj. do 10. 12. 2014.   

Doba zveřejnění je 20 dnů od data vyvěšení.

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 20.11.2014 / 20.11.2014 | Úřední deska od-do: 20.11.2014-11.12.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze