Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání - SŠ a ZŠ

ukázka ornitologického kroužku
V rámci projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost proběhlo ve dnech 16. a 17. října 2014 dvoudenní setkání pedagogických pracovníků a hostů z řad Krajského úřadu Kraje Vysočina, na kterém se sešlo bezmála 60 osob. Centrem dění se stal areál Hospodářského dvora v Bohuslavicích u Telče. Nicméně akce současně probíhala také v blízkém i vzdálenějším okolí Telče a účastníkům tak nabídla více možností poznat a seznámit se s organizacemi, které podporují technické a přírodovědné vzdělávání mladých i dospělých, včetně vědeckých pracovníků.
Technicky zaměření pracovníci mohli zavítat do prostor Střední školy průmyslové, technické a automobilní, Jihlava, a nahlédnout do práce učitelů i mistrů odborného výcviku, zaměřené na obrábění na CNC strojích a zařízeních, promluvit s žáky i s jejich učiteli a v neposlední řadě prohovořit a porovnat úskalí, kterým každodenně čelí na svých pracovištích. Celou skupinu návštěvníků provázel Mgr. Stanislav Toman, zástupce ředitele a projektový manažer.
Přírodovědná a konstrukčně-stavební skupina pracovníků ve školství určitě ocenila návštěvu Centra excelence Telč, provozovaného Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, kde si prošla jednotlivými výzkumnými kabinety
a laboratořemi s odborným výkladem pracovníků Centra. K vidění tak byla laboratoř Klimatického tunelu, Fyzikální a chemické analýzy a materiálové inovace či Výzkumná laboratoř tradiční výroby vápna - vápenná pec.
Hlavní program se ale odehrával v již zmíněných Bohuslavicích. Zástupci jednotlivých partnerských škol zde prezentovali poznatky, zkušenosti, zajímavosti a sdíleli s ostatními rady a nápady „jak na to“. Jak vést zájmový kroužek či školní výuku tak, aby byla v čase stále aktuální, atraktivní a přinášela žákům a studentům další podněty k řešení nových úloh, jak přitom zaujmout mládež pro další studium v oblastech přírodního a technického vzdělávání. Prezentace se uskutečnily nejen formou přednášek v přednáškovém sále, ale také formou workshopů a outdoorových aktivit. Zajímavé bylo šifrování, které připravilo Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice či Mapování s GPS a mobilními zařízeními, které připravilo Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Přínosné byly určitě také praktické ukázky činností v kroužcích (např. Ornitologický kroužek na Gymnáziu v Jihlavě či Přírodovědný kroužek na VOŠ a SSZŠ v Bystřici nad Pernštejnem).
Mezi tímto náročným programem se také našel čas k neformálním diskuzím, na prohlídku Hospodářského dvora a nádherné okolní přírodní krajiny.
Další setkání je plánováno na únor 2015 a pedagogičtí pracovníci by se tentokrát měli sejít na Žďársku.
 

 
 

Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0003 Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

logo

 

 
Zodpovídá: Mgr. Terezie Doleželová
Vytvořeno / změněno: 13.11.2014 / 13.11.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze