Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se na Open Days v Bruselu prezentoval s tématem propojujícím zdravotnictví a sociální služby

Brusel, přednáška
Belgická metropole hostila minulý týden už dvanáctý ročník akce Open Days: Evropský týden regionů a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na více než stovce seminářů sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj Vysočina se představil na semináři s názvem Řešení nerovností ve zdraví – jak se vypořádat s demografickou výzvou.
 

 
 

V rámci tohoto odborného workshopu všechny zúčastněné regiony představily zdravotnické projekty cílící na stejný problém, tedy stárnutí a vylidňování venkovských oblastí. Ten se týká všech částí Evropy, velmi výrazně je však pociťován ve státech střední a jižní Evropy. Demografickou situaci v Kraji Vysočina popsala Soňa Měrtlová, vedoucí krajského odboru zdravotnictví. „Musíme se připravit na postupný, ale výrazný nárůst pacientů nad 65 let a propojit zdravotnické a sociální služby pro tyto klienty,“ upozorňuje Měrtlová. Otevřela aktuální otázku zřizování a rozšiřování počtu lůžek následné geriatrické péče. Účastníci semináře, kterého se zúčastnili i radní Kraje Vysočina Martin Hyský a Libor Joukl, se shodli, že je třeba vyměnit si své zkušenosti, sdílet příklady dobré praxe a hledat společně řešení této situace. V rámci semináře se konaly diskuse o využití komunikačních technologií pro seniory a o možném využití pracovněprávního lékařství pro včasnou identifikaci hrozeb. Zástupci regionů diskutovali také o systémech propojení zdravotní a sociální péče.

 

Další zástupci Kraje Vysočina se na Open Days podíleli na workshopu s názvem Přeshraniční propojování regionálních strategií. Jednalo se o srovnání aktivit přeshraničních sdružení regionů včetně Evropského regionu Dunaj–Vltava, kde se Kraj Vysočina vedle dalších členů Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko s Altötting, Horní Falc, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj aktivně zapojuje, konkrétně jako leader znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh. Mezi plánované aktivity této platformy patří např. podpora německého jazyka ve vzdělávání, posílení vzájemné výměna informací v oblasti trhu práce a monitoring potřeb pracovních sil, přenos modelu kariérového poradenství pro ZŠ a SŠ atp.

 

  • Jan Skála a Petr Horký
    Krajský úřad Kraje Vysočina
 

Open Days

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.10.2014 / 13.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze