Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj podpoří aktivity zaměřené na rodiny

Kraj podpoří aktivity zaměřené na rodiny
Regionální buňka Českého svazu žen (ČSŽ) získá od kraje dotaci na úhradu nákladů spojených s činností a provozem. Poskytnutí finančního příspěvku již odsouhlasili krajští radní „Český svaz žen se na Vysočině dlouhodobě a cíleně věnuje předávání informací směřujících k rodině a prorodinné politice,“ poznamenává Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky. Celkem kraj přispěje svazu částkou 200 000 Kč. Prostředky půjdou na podporu prorodinných aktivit realizovaných krajskou, okresními a základními organizacemi ČSŽ v Kraji Vysočina.
 

 
 

Činnost svazu je z velké části dobrovolnická a úzce koresponduje se schválenou Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na léta 2012 – 2016. „Zejména jde o oblasti slaďování profese a rodiny, mezigeneračního soužití i komunitního rozvoje,“ přibližuje Marie Bohuslavová, předsedkyně České svazu žen na Vysočině.

 

Krajské prostředky pomohou při organizaci vzdělávacích aktivit, podpořena bude také přednášková činnost a poradenství a další oblasti. Tematický záběr ČSŽ je přitom široký. Vedle témat, která korespondují se strategickým dokumentem kraje, jde například o témata týkající se sociálního vyloučení, prevence patologických jevů či pomoc při řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných. Široká je také základna, o kterou se v rámci své činnosti může ČSŽ opřít. „Naše krajská organizace má téměř 2000 členek a dobrovolnicky působí v 56 obcích všech okresů Kraje Vysočina,“ doplňuje Bohuslavová.

 

V návaznosti na prorodinnou politiku dále radní schválili dotační řízení pro mateřská a rodinná centra. Ta mohou do poloviny září žádat o dotaci na provoz. „V souvislosti s udělením podpory bude přihlíženo na to, jaké aktivity centra nabízejí, zda jsou otevřena pro všechny zájemce a spolupracují s místní komunitou. Lhůta pro podání žádostí končí 19. září,“ dodává radní Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2014 / 9.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze